21 maart 2017

Delphy en van Tafel naar Kavel starten gezamenlijk het eerste initiatief vanuit de Bioacademy!

Delphy start komend voorjaar met het Biocafé; een nieuw initiatief voor biologische telers in Flevoland en Noordoostpolder. Delphy doet dit gezamenlijk met de onlangs opgerichte Bioacademy, waarvan Delphy deelnemende partij is en adviesbureau van Tafel naar Kavel (Anna Zwijnenburg en Albert Jan Olijve).

Doel van het Biocafé is om biotelers in een informele sfeer de mogelijkheid te geven actuele teeltvragen bij ervaren adviseurs en collegatelers neer te leggen en een gericht advies daarover te krijgen. Daarnaast is het doel biotelers elkaar te laten ontmoeten na afloop van het ‘spreekuur’.

In april is de start met twee bijeenkomsten die vrijblijvend te bezoeken zijn om kennis te maken met het Biocafé. Delphy, de Bioacademy en van Tafel naar Kavel heten u van harte welkom!

Het Biocafé wordt in het seizoen maandelijks op een vaste avond gehouden in een centraal gelegen café in Flevoland. Alle biologische telers zijn welkom in het Biocafé om hun actuele teeltvragen bij de adviseurs neer te leggen die hier vervolgens een antwoord op zullen geven. Bovendien kunnen collegatelers meedenken in de teeltvragen. Het gaat om actuele vragen op het gebied van bijvoorbeeld teelt, bewaring, bodembewerking, ziekten en plagen, mechanisatie, actuele marktvragen vanuit de afzet enz. De avonden zijn strak gepland: niet meer dan één uur voor alle vragen en discussie daarna tijd voor ontmoeting en een drankje.  Ook diverse relevante sectorpartijen kunnen een bijdrage verzorgen tijdens het ‘spreekuur’.

Achterliggend idee van het Biocafé is dat telers een antwoord kunnen krijgen op hun eigen actuele teeltvragen. Bovendien horen zij de vragen van collega’s die wellicht relevant zijn voor hun eigen bedrijf, nu of in de toekomst. Zo kan een omschakelaar leren van een collega die vragen heeft over een heel ander gewas. Ook voor ervaren biologische telers is het interessant om zich aan te sluiten bij het Biocafé voor beantwoording van de actuele teeltvragen in het seizoen.

Informatie

Telers die zich aan willen aanmelden of op de hoogte willen blijven van het Biocafé kunnen mailen naar

Delphy

Marc Versprille, m.versprille@delphy.nl, 06 53 42 72 42
Christoffel den Herder, c.denherder@delphy.nl, 06 12 15 51 31

Van Tafel naar Kavel

Anna Zwijnenburg, anna@vantafelnaarkavel.nl, 06 53 20 87 72

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.