27 september 2016

Delphy en partners starten proef Poinsettia

Geïntegreerde sturing van de plantarchitectuur van Poinsettia

Bij Delphy Improvement Centre in Bleiswijk is Delphy samen met partners een onderzoek gestart naar de sturing van de plantarchitectuur van Poinsettia.

Een belangrijk aspect in veel potplanten is compactheid. Compactheid wordt gerealiseerd door het beperken van de lengtegroei en het stimuleren van vertakkingen. In het voorjaar van 2016 is bij Delphy Improvement Centre een proef uitgevoerd om te onderzoeken of de plantopbouw op een natuurlijke manier gestuurd kan worden. Dit project heeft laten zien dat verschillende natuurlijke toepassingen een effect hebben op de lengtegroei en het aantal vertakkingen van de plant, maar dat dit nog niet resulteerde in een afleverbare plant.

Poinsettia is een gewas waar het controleren van de lengtegroei essentieel is. Door gerichte toepassing van natuurlijke regulatoren op basis van de groeicurve van het gewas, eventueel geïntegreerd met minimale toepassing van reguliere middelen, kan het gebruik van chemische groeiregulatoren worden gereduceerd.

De proef loopt door tot week 50. Delphy en het consortium dat participeert in de proef toont op de perkplantendag, 17 nov 2016 de proefresultaten aan geïnteresseerden. Partijen in deze proef zijn: Melspring, Koppert, Klasmann-Deilmann, Florensis, Selecta en Delphy.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
Lisanne Schuddebeurs, onderzoeker Delphy Improvement Centre, 06 21 58 67 30
Peter Keijzer, adviseur Pot- en perkplanten: 06 53 42 72 41

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.