3 mei 2021

Delphy en fruitbedrijf Feijtel starten Fieldlab autonome fruitteelt

Autonoom management: fruitteeltbedrijf van de toekomst

Fruitbedrijf Feijtel en Delphy hebben in onderling overleg besloten om op een perceel van het bedrijf van Feijtel te starten met het Fieldlab ‘Autonoom Management Fruitteelt’.

Fruitbedrijf Feijtel leent zich bij uitstek voor het inrichten en demonstreren van de high tech innovaties in groene digitalisering die door Delphy voor autonoom management van de fruitteelt ontwikkeld worden. Met deze samenwerking komen de ontwikkelingen versneld in een praktijkomgeving voor doorontwikkeling en demonstratie aan fruittelers.

Schaalvergroting, verder optimaliseren en verduurzamen van de fruitteelt vragen om inzet van sensoren en nieuwe vormen van teeltmanagement gebaseerd op data met groei- en managementmodellen. De ondernemersvisie van de familie Feijtel, hun huidige investeringen in sensoren en de variatie in fruitbomen binnen het bedrijf van Feijtel biedt daarmee de kansen voor het toepassen van autonoom management fruitteelt.

Het Fieldlab geeft de mogelijkheid om alle digitale ontwikkelingen in een veilige, maar ook in een praktijksituatie, te toetsen en te optimaliseren. Met de demonstratie op het praktijkbedrijf wordt beoogd zowel bewustzijn van de mogelijkheden, als het inzicht wat deze groene digitalisering kan bijdragen aan het teeltmanagement, voor fruittelers zichtbaar te maken ten behoeve van hun eigen bedrijf.

Het Fieldlab zal alle mogelijkheden voor het inzetten van groene digitalisering, zoals inzet van sensoren, gebruik van gewasmodellen, boomidentiteit, autonome handelingen als wortelsnoei en vruchtdunning per boomsituatie gaan tonen. Deze innovaties zullen in onderlinge samenhang worden toegepast en uiteindelijk tot een geheel van autonoom management fruitteelt leiden.

Informatie

René Bal, Delphy Fruitteelt, M 06 53 37 50 87

Jord Feijtel, Fruiteeltbedrijf Feijtel, M 06 48 78 24 56

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.