11 april 2017

Delphy breidt onderzoek bladziektes suikerbiet uit

Evenals voorgaande jaren heeft Delphy in Drenthe een onderzoek naar de gevoeligheid van suikerbieten rassen voor bladziekten.

Dit jaar wordt het onderzoek van Delphy uitgebreid naar Flevoland.
– In Drenthe liggen de rassen Annelaura KWS, Hannibal, Isabellas KWS, Hendrika KWS, Tonga en BTS 520.
– In Flevoland in het onderzoek aangelegd met de rassen Annelaura KWS, Florena KWS, BTS990 en BTS2345.

Bij dit onderzoek wordt gekeken wat het effect is op de mate van aantasting en de suikeropbrengst bij wel en niet spuiten met fungiciden. Op 30 maart is een proefveld in de Noordoostpolder gezaaid en op 10 april in Drenthe. Voorgaande jaren is gebleken dat het weglaten van fungiciden op bepaalde rassen minder effect heeft op de mate van aantasting en op de financiële opbrengst dan bij het andere ras. Er treedt altijd een duidelijk verschil op tussen de rassen wat betreft gevoeligheid voor aantasting. Sommige rassen hebben wat betreft de opbrengst minder voordeel van fungiciden dan andere rassen. Vorig jaar was het rendement van bespuitingen bij verschillende rassen uiteenlopend van 0 tot 500 euro. Wellicht dat op bepaalde rassen de inzet van fungiciden wat vermindert kan worden zonder risico op een zwaardere aantasting en een lagere opbrengst. Het is dus nuttig om dit onderzoek uit te voeren om specifieke adviezen per ras te geven.

Voor vragen kunt u contact opnemen met:
– Paul Hooijman, Delphy team akkerbouw Noord West, 06-51376489; p.hooijman@delphy.nl
– Johan Wander, Delphy team onderzoek akkerbouw, 06-51376489; j.wander@delphy.nl
– Harm de Boer, Delphy team akkerbouw Noord Oost, 06 51 40 94 50; h.deboer@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.