18 december 2015

Delphy bouwt verder aan Dashboard om telen op afstand in glastuinbouw vorm te geven.

Crop Monitoring System

Het IDC Digitaal telen helpt telers om fysieke afstanden te overbruggen. Bestaande technieken en sensortechnologieën verschaffen op afstand inzicht in de teelt. Delphy ontwikkelt in het kader van het EFRO project* een platform om alle in de kas verzamelde data beschikbaar te stellen en te tonen op een online digitaal dashboard (Crop Monitoring System). Alle bestaande en nieuwe informatiestromen uit de kas, u kunt daarbij denken aan gegevens uit de klimaatcomputer, handmatige registraties, sensoren, etc. worden in deze dashboardachtige omgeving samengebracht.

Data van sensoren, gewasmonitoringssystemen, groeimodellen en energiestromen worden gecombineerd en gevisualiseerd. In de Control Room zetten we de actuele gegevens, samen met ingestelde bandbreedtes om naar waardevolle management- en teeltinformatie voor de teler en/of adviseur.

Deze informatie vertalen we zodanig dat de teelt op afstand kan worden gemonitord en geoptimaliseerd. Met deze nieuwe tool bouwt Delphy verder aan het telen op afstand. Delphy verwacht dat het Crop Monitoring System begin 2016 gereed is zodat het in het Improvement Centre getest en gevalideerd kan worden. Als dit een succes wordt zal deze service beschikbaar worden voor telers.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.