16 november 2016

Delphy bouwt haar activiteiten in Houtig Kleinfruit verder uit

Zelfstandig team Delphy Houtig Kleinfruit

De markt en de consumptie van Houtig Kleinfruit (waaronder Braam, Framboos, Rode Bes, Blauwe Bes e.d.) groeit stormachtig. De laatste jaren is het areaal in Europa fors uitgebreid. De Nederlandse kwekers van uitgangsmateriaal, evenals het productieareaal nemen in deze markt een steeds sterker wordende positie in.
De kennisbehoefte op het gebied van teeltaspecten en innovaties in deze markt neemt vanwege deze uitbreiding fors toe.
Delphy start per 2017 een zelfstandig team voor Houtig Kleinfruit. Het team richt zich op de volgende activiteiten:

  • Onafhankelijk advies aan kleinfruittelers en plantenkwekers, zowel nationaal als internationaal.
  • Het uitvoeren van onafhankelijk praktijkonderzoek en demonstraties op de onderzoek locatie Delphy KICK (Kennis en Informatie Centrum voor Kleinfruit) in Randwijk en in de praktijk.
  • Organiseren van demodagen voor het tonen van innovatieve toepassingen in de praktijk en het informeren over onderzoeksresultaten.
  • Het verder uitbouwen van het kennis en informatie centrum Delphy KICK.

Met deze organisatieaanpassing speelt Delphy in op de toenemende kennisbehoefte in de sector.

Voor meer informatie:

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.