12 december 2018

Delphy & AgroEnergy sterke concurrent voor internationale techreuzen in Autonomous Greenhouse Challenge

Vanmiddag werd, tijdens de AgriFoodTech beurs in Den Bosch, de winnaar van de internationale ‘Autonomous Greenhouse Challenge’ bekendgemaakt. Het enige Nederlandse team ‘The Croperators’, met daarin experts van Delphy en AgroEnergy, behaalde een mooie derde plaats. Op de eerste plaats eindigde het team van Microsoft Research, tweede werd het team van Tencent. Deze internationale challenge waaraan 5 teams meededen, is georganiseerd door Wageningen Universiteit (WUR) en het Chinese Tencent, één van de grootste techbedrijven ter wereld.


De jury was lovend over de aanpak van The Croperators. Ze waren ervan overtuigd dat het systeem van The Croperators als enige direct toepasbaar is in de praktijk. Het team werd geroemd om de combinatie van kennis van kunstmatige intelligentie en teelt. Zij hebben hier optimaal gebruikt van gemaakt bij hun toepassing voor autonoom telen.

Enige Nederlandse team
Opdracht van de challenge was gedurende 3,5 maand een oplossing te ontwikkelen waarmee je een kas met komkommers op afstand en autonoom aanstuurt. Met als einddoel de hoogste opbrengst tegen de laagste (energie)kosten. Het team The Croperators eindigde op de derde plaats met een productie van 48 kg/m2 en een nettowinst (inclusief arbeid) van € 18,- per m2. Klaas van Egmond, teamcaptain van The Croperators, is erg trots op de prestatie van het team. “We hebben het grote Microsoft en Tencent voor moeten laten gaan, maar derde worden vlak achter zulke grote internationale techbedrijven is echt een hele mooie prestatie. Als enige Nederlandse team hebben we laten we zien wat we kunnen bereiken in en met de glastuinbouw, daar zijn we heel blij mee. Zeker omdat de opbrengsten vergelijkbaar zijn met de referentieteelt, die traditioneel werd aangestuurd door twee Nederlandse tuinders.”

Teamaanpak
“Met data scientists, teelt- en energie-experts en productontwikkelaars hebben we kennis van teelt, energie, klimaat en data science met elkaar gecombineerd, aldus Rudolf de Vetten, Business Developer Data Solutions van AgroEnergy. Ons team stuurde in de challenge een proefkas aan met behulp van kunstmatige intelligentie en rekenmodellen die gevoed werden door sensordata. Per 5 minuten kwam de data het rekenmodel van The Croperators in. Het rekenmodel evalueert de data en vergelijkt deze met de opgegeven strategie.”
“Door continu te kijken naar de actuele weersvoorspelling, gerealiseerde kasklimaat en plantgroei, kan het rekenmodel bepalen welke actie nodig is,” vertelt Klaas van Egmond, naast teamcaptain ook Teelt Engineer bij Delphy. “Met Gremon en 2Grow zijn we een samenwerking aangegaan voor de sensoren. De sensoren en het kasklimaatmodel zijn gekoppeld, zodat binnen enkele seconden het rekenmodel van The Croperators de instellingen in de klimaatcomputer bijstelt. Dit autonome proces liep 24 uur per dag.”

“We vonden het belangrijk om tijdens de challenge heel goed te kijken naar de kant van de tuinder,” vertelt Rudolf. “Komkommers telen met kunstmatige intelligentie dat kan, maar nog belangrijker is, voor wie doe je het? Vertrouwt de tuinder de software die we ontwikkelen en kan hij daar mee werken? Dat hebben we steeds voor ogen gehouden bij de ontwikkeling van onze rekenmodellen. Gedurende de challenge hebben we dit getoetst tijdens gesprekken met tuinders en via zes drukbezochte demobijeenkomsten in onze Croperators Cockpit.”

Ontwikkeling product voor autonoom teeltmanagement
Uit de challenge is gebleken dat mogelijkheden op het gebied van data-ontsluiting, sensortechniek en kunstmatige intelligentie ervoor zorgen dat autonoom teeltmanagement nóg dichterbij is dan we een jaar geleden dachten. Dit biedt kansen voor de glastuinbouw in Nederland maar ook daarbuiten. Met de continue groei van de wereldbevolking neemt de behoefte aan voedsel toe. Daarnaast nemen de verduurzamingsvraagstukken toe in zowel de sierteelt als groenteteelt en is er een tekort aan teelt- en energie-experts in veel bedrijven. Hoe kan de glastuinbouw deze uitdagingen ombuigen tot kansen?

Door kennis van teelt- en energiemanagement beschikbaar te maken via slimme datagedreven diensten. Daarom hebben AgroEnergy en Delphy besloten om de samenwerking voort te zetten en gezamenlijk te werken aan een product dat autonoom teeltmanagement in de praktijk mogelijk maakt. Samen met telers ontwikkelen we het komende jaar een versie voor de tomatenteelt dat in productielocaties gebruikt kan worden. Bij bedrijven met veel kennis helpt dit bij complexe keuzes in teeltmanagement, waar minder kennis aanwezig is de stap naar teeltsturing op afstand straks mogelijk.

Delphy en AgroEnergy ontwikkelen gezamenlijk de methodieken voor verschillende geautomatiseerde reken- en sturingsmodellen. Hiermee ontstaat een optimaal kasklimaat, lager energieverbruik met een optimale teeltopbrengst als resultaat. Door kennisborging in slimme rekenmodellen is minder expertkennis nodig op het tuinbouwbedrijf. Dus minder op intuïtie telen en met meer ondersteuning van realtime data. Kortom: maximale winstmarge uit teelt met minimale energiekosten en inspanning!!

Over de Autonomous Greenhouse Challenge
Deze challenge is georganiseerd door Wageningen Universiteit (WUR) en het Chinese Tencent, één van de grootste internetbedrijven ter wereld. Teams van over de hele wereld zijn uitgenodigd om een kassysteem klimaatregeling te ontwerpen die zonder menselijk ingrijpen de hoogste productie weet te realiseren tegen zo laag mogelijke kosten. The Croperators zijn in de voorronde als enige Nederlandse team geselecteerd voor deze challenge. In totaal doen er vijf teams en een referentieteam met tuinders mee. Andere deelnemers zijn Sonoma (Microsoft), Deep Greens (Intel), AICU, iGrow (Tencent).

Over AgroEnergy
AgroEnergy is dé energiepartner voor de glastuinbouw in Nederland. Met gespecialiseerde energiekennis assisteren wij tuinders dagelijks bij het behalen van optimale resultaten in hun energiehandel en -management. Om tuinders maximaal van dienst te kunnen zijn, helpt AgroEnergy hen bij complexe energievraagstukken. Slimme oplossingen en producten bieden aan glastuinders op basis van data speelt hierin een zeer belangrijke rol. Als energiepartner is AgroEnergy altijd op zoek naar onderlinge versterking. Niet alleen met onze klanten, maar ook met andere samenwerkingspartners. AgroEnergy is volledig onderdeel van Eneco.

Over Delphy
Delphy staat voor Worldwide Expertise for Food & Flowers. Delphy is daarmee dé onderneming in kennis en expertise voor onze partners in de plantaardige sectoren, wereldwijd. De kennisexperts van Delphy dragen bij aan het succes van onze partners en creëren daarmee ook het eigen succes.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.