1 juli 2021

Dé PootAardappelvelddag gaat donderdag 8 juli voor de inhoud.

Uw aardappelmonster kan ter plekke in “no time” optisch gesorteerd worden: Breng een monster mee!

Dé PootAardappelvelddag op donderdag 8 juli gaat voor de inhoud en vanuit Delphy worden in een uitgebreide rondleiding de actuele ontwikkelingen en innovatieve objecten toegelicht. Welke objecten op het proefveld liggen in het thema “aandacht voor kwaliteit, emissie en vocht” kunt u lezen in de uitnodiging en ook op de websitepagina is het programma te bekijken.

Aanmelden:  Deelnemen aan de rondleiding kan alleen als u zich vooraf heeft aangemeld via de website. Deelname is gratis; tot én met 8 juli kunt u op het aanmeldformulier een tijdvak van uw keuze aanvinken. De organisatie van de PA velddag wordt aangepast aan de dan geldende regelgeving omtrent corona. Voelt u zich niet goed, blijf dan thuis.

Programma: Op de website zijn alle deelnemende standhouders, objecthouders, machine demonstraties en sponsoren te vinden. De PA Velddag vindt plaats op het akkerbouwbedrijf van Tiddo Groen in Swifterbant, georganiseerd door Delphy en vakblad ‘v/d Grond’.

Op donderdag 8 juli worden vanaf 13:00 uur via geleide rondgangen alle objecten toegelicht.

• Het effect van borium in het voorafgaande teeltjaar;
• Het effect van loofdoodsnelheid en de bewaring in het voorafgaande teeltjaar;
• De virusaantasting in de nateelt na diverse bestrijdingsstrategieën;
• Kan met dripirrigatie een hoger knolaantal gerealiseerd worden;
• reguleert de toepassing van Zeba de vochtvoorziening;
• Loofdoding: presentatie resultaten onderzoek voorgaande jaren;
• Rijenbemesting drijfmest en bemesting met nieuwe producten;
• Perceelsemissie en een praktische oplossing

De informatiemarkt is de hele middag te bezoeken waar ook de catering voor u aanwezig is.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.