19 december 2018

De Officiële MaïsWijzer 2019

Resultaten Delphy Europees Maïsrassenonderzoek

Resultaten belangrijk voor rassenkeuze

De resultaten van het Delphy Europees Maïsrassenonderzoek 2018 Snijmaïs Vroeg, Middenvroeg en Korrelmais zijn bekend. Dit Maïsrassenonderzoek is in 2018 door Delphy voor het eenentwintigste opeenvolgende jaar uitgevoerd in opdracht van twaalf kweekbedrijven en/of vertegenwoordigers van maïszaden. In dit onderzoek worden 54 snij- en korrelmaïsrassen die buiten Nederland zijn toegelaten, vergeleken met rassen van de Nederlandse rassenlijst. In de jaren dat Delphy dit rassenonderzoek heeft uitgevoerd zijn de resultaten uitgegroeid tot een belangrijke informatiebron voor de rassenkeuze van maïs.

Nieuwe rassen

Er is een aantal nieuwe veelbelovende rassen vermeld in de tweede- en derdejaars resultaten in de snijmaïs en korrelmaïs. Met deze rassen kan de teler de rentabiliteit van snijmaïs- en korrelmaïsteelt verbeteren.

Onderzoek snijmaïs

Het snijmaïsonderzoek is uitgevoerd in de belangrijkste maïsteeltgebieden in Nederland, te weten de zuidelijke zandgronden en de oostelijke zandgronden. Karakteristiek voor dit onderzoek is dat gewerkt wordt volgens een praktijkgerichte benadering waarbij de rassen per rijpheidgroep worden vergeleken. Door deze aanpak worden de rassen geoogst op het meest optimale oogsttijdstip. Naast indeling in rijpheidgroepen, worden de rassen uitgezaaid bij de meest optimale plantdichtheid. Het jaar 2018 kenmerkt zich door extreme droogte in combinatie met hoge temperaturen. De resultaten van 2018 zijn gebaseerd op beregende locaties en zijn daarmee niet direct representatief voor grote delen van Nederland. Ook in 2018 is builenbrand waargenomen en zijn waarderingscijfers gegeven voor Resistentie tegen Builenbrand.

Onderzoek korrelmaïs

Het korrelmaïsonderzoek is uitgevoerd in de zuidelijke en oostelijke zandgronden. Dit zijn de belangrijkste korrelmaïsteeltgebieden in Nederland

Tabellen

In bijgaande tabellen worden de resultaten van het snij- en korrelmaïsonderzoek gepresenteerd, zie  De Officiele MaisWijzer 2019.

Meer informatie over het Europese Maïsrassenonderzoek staat op www.maisrassenwijzer.nl . Ook de tabellen met resultaten (inclusief de resultaten over 2018) worden op deze website geplaatst.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.