20 februari 2019

De lat ligt hoog, maar we liggen op de goede koers.

Half september dit jaar zijn er nieuwe tomaten geplant voor het project Hybride Belichting Tomaat bij Delphy Improvement Centre. In dit project wordt de grove trostomaat Merlice geteeld onder  een combinatie van LED en SONT belichting. De doelstelling is om eind week 18 meer dan 55 kg/m² geoogst te hebben. We zijn nu 13 weken aan het oogsten en daarmee op de helft richting week 18 als ijkpunt. Hoog tijd dus voor een update over de stand van zaken.

Doelstellingen
Na 5 jaar achtereen proeven te hebben gedaan met 100% Led belichting is er door Signify, in afstemming met de partners, dit jaar gekozen voor een hybride oplossing waar ook SonT lampen onderdeel van uitmaken. Meer en meer zijn bedrijven op zoek naar hogere lichtniveaus, maar met SonT lampen ligt de beperking in het overschot aan warmte wat samen komt met een hoger lichtniveau. In deze proef is de benodigde aansluiting van een 180 µmol/m²/s SonT installatie als basis genomen, namelijk ±105 Watt/ m². Door met 90 µmol/m²/s de helft van de SonT installatie intact te laten bleef er 54 Watt/m² over om in te zetten voor Led belichting. Dit is verdeeld in 90 µmol/m²/s toplight en 55 µmol/m²/s interlight. Totaal geeft dat een lichtniveau van 235 µmol/m²/s waar ook 255 µmol/m²/s mogelijk was geweest.
Samen met onze partners Delphy Improvement Centre, De Ruiter Seeds, Saint-Gobain Cultilene en Gremon systems zijn we op zoek naar de juiste teeltstrategie om zo de doelstellingen te bereiken. Wekelijks komen we hier voor bij elkaar waarbij we worden ondersteund door een drietal fanatieke kwekers om zo ook de binding met de praktijk te houden.

Teeltverloop
12 September is de afdeling op 3,3 st/m² geplant met een plant die op het derde blad was getopt. Waarbij in het verleden werd gekozen voor een op het tweede blad getopte plant wilden we nu meteen op de winterafstand starten. Dit scheelt toch weer een vijf weken van een hogere stengeldichtheid oogsten ten opzichte van direct na het planten een stengel aan moeten houden. De 3-kopper waar mee gestart is, was van een prima kwaliteit met 3 krachtige gelijke koppen. Een week na het planten was de eerste tros in bloei. In week 49 is weer een dief aangehouden om zo uit te komen op 3,9 st/m² waarmee het seizoen af gaat worden gemaakt.

Halverwege november stond het gewas aan de zware kant waarbij de tros niet de kracht liet zien waar we naar streefden. De doelstelling om zonder trosbehandeling de winter door te komen moest aan de kant worden gezet, een wat zwakke tros moest worden gebeugeld. Om het effect van de interlight op een zwakke tros te zien werd besloten om in één pad de tros niet te beugelen.
Na een grondige evaluatie van het klimaat is besloten om vroeger te stoppen met water geven en direct daarna kwam het gewas in de juiste balans. Sindsdien kijken we kritisch naar de instellingen en bijbehorende grafieken. Fine tunen heeft elke week de aandacht,  de afgelopen 8 weken zijn de wijzingen in de klimaatstrategie minimaal.
Met een gemiddelde weekproductie van iets boven de 2 kg/m² en een totale productie van ruim 25 kg/m2 liggen we op koers om de doelstelling van meer dan 55 kg/m² in week 18 te overtreffen en komt een eindproductie van rond de 107 kg/m2 ook in zicht. De wat zwakke tros in aanleg is inmiddels ook geoogst en deze voldeed met een gemiddeld vruchtgewicht van een 155 gram nog steeds aan de kwaliteitsnormen. Hier zagen we weer duidelijk de toegevoegde waarde van interlight op een zwak gezette tros.
Nu we richting het voorjaar gaan kunnen de extra voordelen van deze belichtingsinstallatie verder benut worden. Als de buitentemperaturen en de instraling omhoog gaat moeten we met deze installatie 100% door kunnen blijven belichten om aan de maximale lichtsom voor het gewas te komen. Pas boven de 450 Watt instraling zullen we de SonT af gaan schakelen en alleen met de led door belichten.

Meer informatie over dit experiment?
Neem dan contact op met Lisanne Helmus – Schuddebeurs via l.schuddebeurs@delphy.nl

 

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.