20 maart 2020

“Datagedreven teeltmanagement stond al hoog op de agenda”

Vertelt Aad van den Berg in een interview met Annet Breure voor Groentennieuws

Als teeltadviseur kun je, ondanks Covid-19, veel betekenen in deze tijd. Aad van den Berg, Delphy: “Voor dat onze adviseurs nu de hort(i) op gaan, wordt er eerst afgestemd of ze überhaupt welkom zijn. Meestal is dat geen probleem. Het advies wordt een op een gegeven, meestal dus maar aan 1 à 2 personen.

De meesten durven dat wel aan, en als dat niet zo is, is dat eigenlijk ook geen belemmering. De teler en de adviseur kennen elkaar doorgaans al jaren en praten dezelfde taal. Ze weten precies wat ze aan elkaar hebben. Ze vertrouwen elkaar. Die communicatie gaat gewoon goed.”

In de sierteelt zijn er nu forse afzetproblemen. Aad geeft aan dat de teeltadviezen deze dagen vaak gaan over het sturen van de snelheid van het gewas. Indien mogelijk wordt het gewas geremd, zodat de productie en oogst vooruitgeschoven wordt. Aad: ”En laten we, alsjeblieft, met z’n allen hopen dat dat voldoende is en de schade beperkt blijft. Koop dus vooral bloemen.”

Datagedreven teeltmanagement

Het stond al hoog op de agenda bij Delphy: de inzet van digitale tools in de teeltadviezen. Aad geeft aan dat het nog meer prioriteit gaat krijgen. Hij verwacht dat we, als maatschappij, veel van deze situatie gaan leren.  Dat houdt ook in dat we het belang van digitalisering nog meer gaan inzien. Aad: ”Op die manier kunnen we de klant optimaal blijven ondersteunen.”

Film

Aad: “Het lijkt of we in een slechte film een van de acteurs zijn. En de film is afgelopen als we er, als maatschappij, mee om kunnen gaan. Ik ben een positief mens; dit gaat over. Hoe erg het nu ook allemaal is. Het is een trieste situatie. Maar laten we niet vergeten dat er nog veel triestere situaties zijn. Die al jaren voortslepen. Maar goed … dat is mijn persoonlijke mening.”

Delphy

Delphy heeft op dit moment ongeveer 60 mensen in het buitenland wonen en werken. Zij zijn vooral werkzaam in Europa (buiten Nederland), China, Japan, Middel-Oosten en Afrika. Bovendien werken nog 10-30 mensen vanuit Nederland in het buitenland om telers te adviseren over hun teeltmethodes. Een hele club international georiënteerde teeltadviseurs dus. De 10-30 Nederlandse teeltbegeleiders zijn overigens allemaal naar huis gehaald door de huidige situatie.

Volgende week zou de halfjaarlijkse international consultants meeting plaatsvinden in Bleiswijk. Deze is afgelast. Aad: “We blijven gewoon skypen en bellen. Dat gaat lukken.”

Bronvermelding:
Auteur: Annet Breure
© BPnieuws.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.