7 november 2017

Cursus Biologische Fruitteelt

Biologische fruitteelt, iets voor u?
In de landen om ons heen groeit de biologische fruitteelt. In Duitsland is er afgelopen jaren een verdubbeling geweest van het areaal. Waar blijven wij? Wilt u weten wat biologisch inhoudt, welke onderdelen ook voor u interessant zijn? Maak dan kennis met de teelt tijdens de cursus. De cursus wordt aangeboden door de Fruitacademie en ingevuld door deskundigen van Delphy, onderzoekers en biologische fruittelers. 

Voor wie en door wie?
Ondernemers in de fruitteelt, aspirant fruittelers en bedrijfsopvolgers die interesse hebben in, of willen starten met de biologische fruitteelt. De cursus richt zich vooral op grootfruittelers. De cursus wordt verzorgd door Gerjan Brouwer de specialist biologische fruitteelt van Delphy, onderzoekers en biologische fruittelers. Er is veel inbreng van praktische kennis en ervaring.

Wanneer en waar?
4 Dagen, waarvan 3 dagen winter van 2017/2018 in verschillende delen van Nederland. Op deze dagen in de ochtend de achtergronden van de biologische teelt en ’s middags gaan we langs biologische fruitteeltbedrijven en afzetorganisaties. In mei/juni is er een afsluitende bijeenkomst naar biologische fruitteeltbedrijven. 

Meer informatie
Diverse aspecten uit de praktijk komen aan bod zoals:

  • Biologische fruitteelt, introductie en wettelijk kader
  • Teeltmaatregelen en rassenkeuze incl. nieuwe ontwikkelingen (schurftresistente appelrassen)
  • Ziekten, plagen en middelenkeuze biologische teelt / biologische bestrijding
  • Bodem & bodemverzorging, bemesting met organische mest, inclusief wet- en regelgeving
  • Actueel onderzoeksnieuws (Louis Bolk Instituut, WUR)
  • Afzetstructuren
  • Economie van de biologische fruitteelt

Mei/juni excursie naar biologisch werkende fruitteeltbedrijven.

Meer weten?
Klik op de downloads aan rechterzijde van deze pagina voor meer informatie over data, kosten, hoe in te schrijven, etc.

Contactpersoon cursus Biologische Fruitteelt
Gerjan Brouwer
E. g.brouwer@delphy.nl
T. 06-53375103

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.