22 juni 2022

CABY virus weer in komkommerplanten gevonden

Hygiëneprotocol

In de afgelopen week zijn de eerste door het CABY virus aangetaste komkommerplanten op verschillende bedrijven in Nederland gevonden. Soms was er nauwelijks luis in het gewas te vinden. Dit is verontrustend! Het virus kan door een enkele luis overgebracht worden. Luizen van buiten zijn blijkbaar toch al besmet met het virus. Mogelijk hebben ze dit van besmette onkruiden opgepikt. Een zachte winter zoals de afgelopen winter helpt ook niet mee. Wat kunnen we doen om aantasting te voorkomen? Neem contact op met de Delphy collega’s van glasgroente-komkommer voor advies en hygiëneprotocol.

2021 eerste verschijning CABY virus

Vorig jaar werden in verschillende gebieden in Nederland komkommergewassen aangetast door het CABY virus. Ook in omringende landen kwam deze ziekte voor. Aangetaste planten produceren nauwelijks meer. Daar het een voor Nederland nieuwe ziekte was, was er ook weinig ervaring met deze kwaal. Duidelijk was dat het virus door luis overgebracht wordt. Tot nu toe zijn er geen aanwijzingen dat het virus op enige ander manier overgebracht wordt. Naast komkommers kan het virus ook in verschillende onkruiden voorkomen en overblijven.
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.