15 november 2017

Bodemverbetering

Op vollegrondsbedrijven komen wij in toenemende mate bodemproblemen tegen die veel opbrengst kosten. Adviseurs van Delphy kunnen u helpen met de juiste bodemverbeterende maatregelen. Deze maatregelen zijn afhankelijk van de grondsoort en dus de regio waarin uw bedrijf zit. Met o.a. een penetrologger, het graven van een profielkuil, analyses of bodemscans kunnen we de bodem in kaart brengen.

Delphy is daarnaast in diverse regio’s actief met bodemprojecten voor een vitale bodem.

In regio Opheusden worden deze winter een aantal nieuwe maatregelen concreet opgepakt om bodemverdichting tegen te gaan en op te lossen. Dit gebeurt in het kader van het project ’Samen de schop de grond in’ dat is gestart door Tree Centre Opheusden, Wageningen UR, Delphy en CropEye. Kwekers kunnen voor hun eigen percelen een organische stofbalans laten opstellen en krijgen een advies hoe ze het organische stofgehalte op hun percelen kunnen verbeteren. Door de wetgeving wordt de aanvoer van organische materiaal beperkt. Binnen het project wordt gezocht naar praktische oplossingen om organische stof gericht op de teeltstroken aan te brengen. Het is de bedoeling om deze winter een demoveld aan te leggen met verschillende materialen. Om verdichtingen op te lossen, wordt nagedacht over de toepassing van een Vertidrain. Dit is een machine die op golfbanen wordt gebruikt om gaten in de bodem te ponsen waardoor water makkelijker weg kan en er ook lucht in de bodem komt.

In de bollenstreek van Zuid-Holland gaan bollen- en vaste plantentelers in samenwerking met leveranciers, onderzoek en overheden aan de slag om BeterOrganischBemesten (BOB)om de emissies van met name fosfaat structureel te voorkomen. De problemen met bodemvruchtbaarheid zijn in de Bollenstreek erg groot vanwege de grondsoort (duinzand). De afbraaksnelheid van organische stof is met meer dan 6% per jaar, hoger dan op andere grondsoorten. Daarnaast is ook het bindend vermogen voor mineralen en voedingsstoffen zeer laag door het ontbreken van kleideeltjes.

In Zuid-Nederland loopt een Europees project ‘Leve(n)de bodem’. Delphy is aan de slag om de bodemkwaliteit van landbouwgronden te verbeteren in samenwerking met bodemspecialisten van ZLTO, Rusthoeve en Vlaamse onderzoeks-en kennisinstellingen. Dit gebeurt met diverse tools, kennispendelaars, ondernemersgroepen en talrijke demo’s reiken ze land- en tuinbouwers oplossingen aan voor een beter organisch stofgehalte, een betere bodemstructuur en een gezondere nutriëntenmix. Zo zijn afgelopen jaar diverse demo’s uitgevoerd bij boomkwekerij Louis van den Broek.

In Limburg zijn telers actief aan de slag met het verbeteren van hun bodem binnen het project ‘Duurzame teelt, gezonde producten in Limburg’. Dit is een POP3-project vanuit de EU en de provincie Limburg.
In (veld-)bijeenkomsten en op demovelden geven experts advies om aan de slag te gaan met bodemgebonden problemen zoals verdichting, aanwezigheid en schade van aaltjes, aanwezigheid van bodemschimmels, watervasthoudend en waterafvoerend vermogen en andere knelpunten. Ook wordt er aandacht besteed aan factoren die zorgen voor een weerbare plant: een gezonde bodem en een optimale bemesting.

Wilt u meer weten over één van deze projecten, neem dan contact op met een van adviseur van Delphy.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.