28 december 2015

Bodemadvies: advies op maat

Het Jaar van de Bodem is bijna voorbij, maar veel telers zijn nog niet tevreden over hun percelen. Slecht ontwaterde hoeken, verdichte grond, matige groei, slechte wortels en niet weten welke aanvulgrond het best past bij het perceel. Knelpunten die vragen om een praktische, duurzame en tegelijk snelle oplossing.

Hoe pakken wij van Delphy het aan? Aan de hand van een profielkuil en weerstandsmetingen met een penetrologger ontstaat snel een helder beeld van de knelpunten. Op basis hiervan ontvangt u op papier praktische adviezen voor aanvulgrond, bodemverbetering en bodembeheer.

Investering: starttarief van € 225,- voor één perceel, voor meerdere percelen geldt een prijs op maat.

En omdat het winter is, ontvangt u bij een bodemadvies een wintermuts!

Voor meer informatie of het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met:
Kees Pastoor
06 26 518 649
k.pastoor@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.