14 december 2016

Bladziekten in suikerbieten: voordeel te halen uit resistenties bladziekten

Op donderdag 8 december werden voor de participanten en klanten van Delphy Akkerbouw Noordoost Nederland o.a. de resultaten gepresenteerd van een proef met 10 suikerbieten rassen die op vernieuwingsbedrijf Op de Es heeft gelegen. Op deze rassen werd al dan niet gespoten met fungiciden. Ook werd gekeken naar de effecten van een verhoogde stikstofgift op de bladziekten. De behandelde bieten werden als in de praktijk  gespoten: de eerste bespuiting bij de eerste aantasting en daarna bij uitbreiding van de aantasting. In totaal werd viermaal een fungicide toegepast. Doel van  het onderzoek is nagaan wat het verschil is tussen de belangrijkst rassen in het gebied en enkele nieuwe rassen in gevoeligheid voor en resistentie tegen bladziekten.

De bieten werden aangetast door Stemphylium, Cercospora en Ramularia. De ziektedruk was hoog. De mate van aantasting tussen de rassen op onbehandeld was duidelijk verschillend. Ook het positieve effect van de fungicidebespuitingen was verschillend. Op alle rassen in de behandelde velden waren wel bladziekten te zien, maar de verschillen tussen de rassen waren erg groot.  Bij rassen met weinig ziektegevoeligheid was de opbrengstderving op onbehandeld dermate laag, dat ziektebestrijding nauwelijks rendement had. Dit wil niet zeggen dat deze rassen niet bespoten hoeven te worden tegen bladziekten. Wel geeft het de kans aan dat door rassenkeuze de ziektebestrijding eenvoudiger kan worden en het saldo verhoogd kan worden.

In de praktijk waren ook veel bietenrassen het afgelopen seizoen erg aangetast door bladziekten terwijl ze wel bespoten waren. Op 9 november werd voor de proef voor de laatste keer beoordeeld op de aantasting door ziekten. Een onderscheid maken tussen de ziekten was toen niet meer mogelijk. De resultaten zijn weergegeven in bijgaande grafiek.

Het effect van het al of niet inzetten van fungiciden op de  suikeropbrengst gaf gemiddeld een verschil van 750 kg/ha  suiker. Dit varieerde van 0 kg/ha bij de weinig ziektegevoelige Hannibal tot 2000 kg/ha bij een vrij ziektegevoelig ras.

Informatie

Harm de Boer
M 06 51 40 94 50
E h.deboer@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.