15 juli 2021

Biobest innovatiepartner Delphy ISFC: ‘praten, delen, verbeteren’

Biobest is een internationaal opererend bedrijf met nevenvestigingen op alle continenten. Biobest Nederland is actief in advisering, verkoop en distributie van biologische gewasbescherming. Bestuivers, nuttige insecten en biopesticiden worden, direct of via distributiepartners, geleverd aan telers. Ooit startte het bedrijf met hommels in de tomatenteelt. Hiermee werd de deur opengezet naar de verdere ontwikkeling van de biologische bestrijding. Inmiddels zit er veel groei in biologische bestrijders. Wereldwijd worden fungiciden en pesticiden uit de handel genomen. Biobest vangt dit op met biologische bestrijders, zowel met nuttige insecten, feromonen, monitoringstools zoals vangplaten en linten maar ook met biologische fungiciden en pesticiden. Om telers goed te kunnen bedienen en de actuele situatie bij te houden is veel onderzoek en ontwikkeling noodzakelijk.

Innovatiepartner van Delphy ISFC

Biobest is van mening dat het belangrijk is samen te werken met een innovatief bedrijf als Delphy: ‘Als toeleverancier willen we aansluiten bij Delphy ISFC. Vanuit commercieel oogpunt maar zeker ook omdat deze onderzoekslocatie belangrijk is voor de gehele zachtfruitsector. Hier gebeuren de innovaties, en wij willen daar vanuit onze visie een bijdrage aan leveren. Praten, delen, verbeteren.’

De locatie Delphy ISFC zal benut worden om met klanten te bezoeken en hen zo, dichtbij de bron, ontwikkelingen te laten zien. Uiteraard is Biobest aanwezig op toekomstige open dagen, om daar te investeren in het netwerk rondom zachtfruit.

Over Delphy ISFC

Delphy Innovative Soft Fruit Centre is de nieuwe hotspot van de internationale zachtfruitsector. Delphy ISFC fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Hier wordt op unieke wijze kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op internationale schaal, samengebracht. Uniek door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners. Kennisverspreiding is de tweede belangrijke pijler. Dit wordt vormgegeven door internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.

Een uniek initiatief om gezamenlijk innovatie aan te jagen in de zachtfruitsector zijn de innovatiepartners van Delphy ISFC. Innovatiepartners investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector en zijn hiermee de innovators van de zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën en optimalisatie van opkweek zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, +31 (0)6 53 15 14 12; b.jongenelen@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.