25 september 2017

Bietenziekten worden dankzij strak schema onder controle gehouden

Impressie eerste resultaten proefveld rassen en fungiciden

In Bant in de Noordoostpolder is door Delphy Team Onderzoek Akkerbouw dit voorjaar een proefveld gezaaid met vier, in deze regio veel voorkomende, bietenrassen. Elk ras wordt gedeeltelijk wel en gedeeltelijk niet gespoten met fungiciden, zoals de praktijk. Al op 19 juli is een bespuiting uitgevoerd met Retengo Plust. Op 10 augustus werd een bespuiting uitgevoerd met Sphere en eind augustus met Opus Team.

In Zeijen in Drenthe is ook een proefveld gezaaid met zes rassen die in het Noordoosten het meeste geteeld worden of veelbelovend zijn. De bieten zijn 15 juli met Rentengo Plust bespoten. Op 10 augustus met Sphere en op 5 september met Spyrale.

Duidelijke verschillen in aantasting

Uit de aantasting in de Noordoostpolder die momenteel te zien is blijkt dat de bespoten velden nog goed gezond zijn. Op de onbespoten velden komt vooral roest en Cercospora voor. Bij een van de rassen is de aantasting duidelijk zwaarder dan bij de andere drie rassen. Er is ook een ras dat, ondanks dat het onbespoten is, nog nauwelijks is aangetast.

De ziekteaantasting in Drenthe is op het proefveld nog niet erg hoog. Stemphylium en Cercospora zijn het meeste te vinden en ook hier zijn er, met als in de voorgaande jaren, duidelijke verschillen in rassen te zien in de ziekteaantasting.

Het verloop van de aantastingen wordt de komende maanden verder gevolgd. In november gaan we beide proefvelden oogsten om na te gaan wat het effect is op de opbrengst en kwaliteit.

Suikerbieten nemen een prominente plaats in in het bouwplan van veel akkerbouwers. Delphy voert dit onderzoek uit om bieten telers meer inzicht te geven in ziektegevoeligheid van bietenrassen en het rendement van bespuitingen.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Johan Wander:
M 06 51 37 64 89
E j.wander@delphy.nl

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.