15 november 2017

Beregenen / grondwateronttrekking 2018

Brabantse telers die ook in 2018 willen beregenen moeten even goed naar de regels kijken. De Brabantse waterschappen hebben sinds 2015 de regels voor agrarische grondwateronttrekkingen aangepast. Om kwetsbare gebieden te beschermen tegen verdroging en bedrijven de mogelijkheid te bieden flexibel te beregenen, maakt het waterschap in haar beleid onderscheid tussen beregening binnen en buiten beschermde gebieden.Brabantse telers die ook in 2018 willen beregenen moeten even goed naar de regels kijken. De Brabantse waterschappen hebben sinds 2015 de regels voor agrarische grondwateronttrekkingen aangepast. Om kwetsbare gebieden te beschermen tegen verdroging en bedrijven de mogelijkheid te bieden flexibel te beregenen, maakt het waterschap in haar beleid onderscheid tussen beregening binnen en buiten beschermde gebieden.

Veel agrariërs hebben nu al een vergunning om te mogen beregenen. Op 1 januari 2018 verloopt de overgangstermijn. Alle bestaande vergunningen voor beregening van grasland, akkerbouw, vollegronds tuinbouw en vollegronds boomteelt buiten de beschermde gebieden vervallen op 1 januari 2018. Vanaf dan moet iedereen die een put heeft buiten de beschermde gebieden aan de algemene regels voldoen of een vergunning hebben op basis van het nieuwe beleid. Heeft u zich in 2017 niet gemeld bij het waterschap en heeft u geen bedrijfswaterplan ingediend terwijl u dat wel had moeten doen? Dan kunt u in 2018 niet beregenen.

Zorg dat u de grondwateronttrekking voor de bedrijfsvoering in overeenstemming brengt met de nieuwe regelgeving:

  • Check welke regels gelden voor de beregeningsput, zo weet u wat u moet doen.
  • Stel indien nodig een bedrijfswaterplan op. Uw adviseur van Delphy kan helpen.
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.