4 juli 2023

Beatles: gedragsverandering naar klimaatgerichte landbouw

Welke gedragsverandering is nodig voor een klimaatgerichte landbouw

Beatles vraagt u of u als stakeholder in de aardappel- en uienketen wilt meedenken, kennis uitwisselen, en uw visie geven op de (on)mogelijkheden van de transitie naar een duurzamere productiemethoden.

Ons huidige systeem van voedselproductie staat momenteel hoog op de landbouwagenda. De vraag naar duurzamere productie speelt niet alleen bij de nationale en internationale politiek , maar vooral ook bij de agrarische ondernemers, bedrijven in de sector en consumenten. Veel bedrijven zijn al bezig maatregelen door te voeren richting een duurzamere bedrijfsvoering, maar het realiseren van de ambities blijkt moeilijker dan gedacht. Dit heeft verschillende oorzaken. Binnen het project BEATLES kijken we naar deze oorzaken en willen we van hieruit mogelijkheden voor transitie naar een duurzamere productiemethode onderzoeken.

BEATLES is een door de EU gefinancierd project waarin 17 bedrijven en organisaties uit 12 Europese landen samenwerken met de belangrijkste stakeholders in een zogenaamd Multi-stakeholder platform. Deze internationale samenwerking moet  bijdragen aan oplossingen voor de huidige knelpunten. Vanuit Nederland zijn Delphy en Wageningen Research vertegenwoordigd.

Het project is in het najaar van 2022 van start gegaan en zal in totaal 4 jaar duren. In deze 4 jaar worden 5 verschillende waarde ketens besproken en onderzocht. Voor Nederland geldt dat wij de duurzame keten van uien en (tafel) aardappelen verder zullen uitdiepen en gaan we werken aan de volgende aspecten van deze voedselketens:

  1. Overzicht van de ketens: Systemische identificatie van ‘lock-ins’ voor verduurzaming, in de teelt, de keten en het beleid. Inmiddels zijn er enquêtes gehouden onder agrariërs en consumenten en is een literatuurstudie uitgevoerd.
  2. Opzet en uitvoering gedragsexperimenten: Het uitvoeren van experimenten om de impact van geselecteerde gedragsinterventies op de adoptie van duurzame, klimaatvriendelijke praktijken te onderzoeken.
  3. De beoordeling van de duurzaamheid van gedragsinterventies en klimaat-slimme landbouwpraktijken die in de experimenten worden gebruikt met betrekking tot de ecologische, economische en sociale impact.
  4. Overgang van bedrijfsmodellen en marktvoorwaarden: Ontwikkelen van reële bedrijfsmodellen die aansluiten bij de behoeften van de marktsegmenten die zijn geïdentificeerd.
  5. Beleid: Opstellen van beleidsaanbevelingen en -instrumenten.

Vanuit het project Beatles bieden we u graag de mogelijkheid om 1 à 2 keer per jaar samen met een groep uiteenlopende stakeholders in de keten mee te denken, kennis uit te wisselen, en om uw visie te geven op de (on)mogelijkheden van de transitie naar een duurzamere productiemethoden. Vanuit het project bieden wij u regelmatig updates over de voortgang van de onderzoeken, die tegelijkertijd ook in de waarde ketens van andere landen gehouden worden.

Om een goed beeld te krijgen van de praktijk, zijn we op zoek naar mensen/bedrijven die belang en interesse hebben in bovenstaande onderwerpen.

 

Meer informatie over het project Beatles is te vinden op de website pagina binnen Delphy en op de projectwebsite van Beatles.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.