1 juni 2021

Bato innovatiepartner Delphy ISFC

Kennis delen met klanten en distributeurs

Bato Plastics BV is een Nederlandse tuinbouwleverancier gespecialiseerd in het spuitgieten van kunststof tuinbouwproducten die geleverd worden aan telers in de groente-, zachtfruit- en sierteelt. Daarnaast ontwikkelt en spuitgiet Bato ook kunststof producten voor de technische branche. Naast het uitgebreide vaste tuinbouwassortiment is Bato continu samen met partners bezig met innovatie en productontwikkeling. Hierdoor ontstaan mooie samenwerkingen en maatwerkproducten. De tuinbouwsector heeft een groeiende belangstelling voor biobased kunststof. Bato produceert daarom steeds meer producten van afbreekbare biologische materialen.

De reden dat Bato zich verbindt als innovatiepartner aan Delphy ISFC is dat Bato als innovatief bedrijf graag wil bijdragen aan verdere ontwikkelingen in de zachtfruitteelt én de zachtfruitsector. Bato: ‘We willen zoveel mogelijk kennis delen met onze klanten en distributeurs’. Dat op Delphy ISFC de producten in een praktijksituatie aan klanten gepresenteerd kunnen worden heeft een grote toegevoegde waarde.

Over Delphy ISFC

Delphy Innovative Soft Fruit Centre is de nieuwe hotspot van de internationale zachtfruitsector. Delphy ISFC fungeert als broedplaats voor kennis en innovatie in zachtfruit en ook als de ‘huiskamer’ van de sector. Hier wordt op unieke wijze kennisontwikkeling en kennisverspreiding, op internationale schaal, samengebracht. Uniek door de verbinding met de sector en de samenwerking met partners. Kennisverspreiding is de tweede belangrijke pijler. Dit wordt vormgegeven door internationale events, kennisdagen en andere initiatieven waar onderzoeksresultaten gedeeld worden.

Een unieke initiatief om gezamenlijk innovatie aan te jagen in de zachtfruit sector zijn de innovatiepartners van Delphy ISFC. Innovatiepartners investeren gezamenlijk in projecten die bijdragen aan een innovatieve zachtfruitsector en zijn hiermee de innovators van de zachtfruitsector. De focus van de Delphy ISFC Innovatiepartners ligt op o.a. weerbaar telen, ontwikkelen van nieuwe teelstrategieën en optimalisatie van opkweek zachtfruit en op thema’s als telen onder LED-belichting en digitalisering.

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met Bart Jongenelen, +31 (0)6 53 15 14 12, b.jongenelen@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.