3 juli 2023

Artikel over Proeftuin Randwijk in magazine ‘Betuwe Totaal’

In juni publiceerde huis-aan-huis magazine Betuwe Totaal een artikel over Proeftuin Randwijk. De Proeftuin omvat 12 ha gangbare teelt en 3 ha biologische teelt. CAF, Delphy, Fruitconsult en WUR voeren hier strategisch en toegepast onderzoek uit voor hun leden, circa 700 fruittelers. NFO richt zich op belangenbehartiging voor de sector. Proeftuin Randwijk verbindt partijen en investeert in innovatie met als doel de fruitteeltsector toekomstbestendiger te maken. CAF, FruitConsult en Delphy zijn elk voor 1/3 eigenaar van het proefbedrijf Randwijk.

Het artikel is beschikbaar als download op deze pagina.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.