23 mei 2023

AgroFossilFree bezoekt velddagen

AgroFossilFree – De weg naar een Fossielvrije EU-Landbouw

Op dit moment is de huidige landbouw, in zijn energiebehoefte, hoofdzakelijk afhankelijk van fossiele brandstoffen. Project AgroFossilFree heeft als doel een fossielvrije akkerbouw, tuinbouw en veehouderij te promoten.

Velddagen: kalender

Tijdens verschillende velddagen en kennisbijeenkomsten zijn Delphy medewerkers aanwezig om het project te vertegenwoordigen. Stel uw vragen tijdens deze velddagen over het project, uw registratie en het gebruik van het AgEnergie Platform of de mogelijkheden om zelf fossielvrije toepassingen toe te voegen aan het AgEnergie Platform

  • onkruid-robotdag Colijnsplaat, 1 juni
  • opendag Rusthoeve, Colijnsplaat, 21 juni
  • Dé Appeldag Randwijk 29 juni
  • Biobased versnellingsdag Colijnsplaat, 4 juli
  • Uiendag Colijnsplaat, 24 augustus
  • de robuuste aardappel op 30 augustus, te Colijnsplaat

AgEnergie Platform: registreren

Als vervanger voor fossielvrije energie wordt al snel gedacht aan windturbines en zonnepanelen. Op het AgEnergy Platform zijn veel meer huidige beschikbare technologieën en strategieën te vinden (zogenoemde FEFTS (Fossil-Energy Free Technologies and Strategies)) naast de twee meest bekende energiebronnen wind en zon. Het AgEnergie Platform is te vinden via de website waar ook factsheets en verschillende onderzoeken en praktijkvoorbeelden als video te bekijken zijn.

Door uzelf te registreren op het platform krijgt u toegang tot alle FEFTS en via een AI tool, kan gemakkelijk de weg naar juiste toepassing voor uw bedrijf gevonden worden.

AgEnergie Platform: database

Op dit moment zijn er al 1700 FEFTS geïdentificeerd en gecategoriseerd op het platform. Deze lopen uiteen van elektrische machines, verlichting, alternatieve meststoffen, monitoringstools, onderzoeken op het gebied van hernieuwbare energie, tot trainingen en financieringsmogelijkheden voor de ondernemer op het gebied van fossiel vrije landbouw. Tevens is het een platform waar samenwerkende partijen en belanghebbenden uit de sector ideeën ontwikkelen en nieuwe technieken beoordelen. Het geeft daarmee een uitgebreid overzicht van toegepaste onderzoeksresultaten, marktoplossingen en een verkenning van bestaande financieringsinstrumenten.

AgroFossilFree: Nederland

AgroFossilFree heeft als doel een fossielvrije landbouw te promoten. Dit gebeurt allereerst door de beoordeling van de huidige energiebalans in de EU landbouw. En door de identificatie van factoren, die innovatie en verspreiding van beschikbare technologieën en innovaties op het gebied van fossiel vrije landbouwtechnieken kunnen beïnvloeden. Alles met het doel de agrarische sector zo min mogelijk afhankelijk te laten zijn van fossiele energie, energie efficiënter te laten gebruiken, de landbouwproductie te optimaliseren, broeikasgassen verminderd uitstoten en meer economische, agronomische en milieuvoordelen.

Contact: Delphy B.V

Cor van Oers     c.vanoers@delphy.nl
Stefanie Bos      s.bos@delphy.nl

Website:   https://www.agrofossilfree.eu/nl/home-nederlands/

Het project is te volgen via twitter, facebook en linkedin.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.