15 februari 2018

Afscheidsreceptie Wil de Bresser, specialist economie en strategie bij Delphy

Wil de Bresser, specialist economie en strategie bij Delphy, gaat per 1 maart 2018 met prepensioen. Hij is bijna 40 jaar werkzaam geweest bij Delphy.

Wil heeft in zijn jaren bij Delphy veel boomkwekers voorzien van in eerste instantie teelttechnisch advies en later van financieel en strategisch advies variërend van ondernemersplan, liquiditeitsbegroting of financieringsbegroting tot kostprijsberekening. Met teeltkennis, praktijkinzicht, marktkennis en cijfermatige aanpak worden strategische keuzes onderbouwd met de juiste gegevens. Juist met deze praktijkkennis onderscheid Delphy zich van overige adviesbureaus en accountantskantoren. Naast het advieswerk is Wil ook werkzaam geweest als register taxateur in de boomkwekerij met specifieke aandacht voor fiscale voorraadwaardering.

Op vrijdag 23 februari wordt een afscheidsreceptie voor Wil de Bresser gegeven in ‘t Zand Brabants Gastvrij aan de Bestseweg 52 in Oirschot.
U bent van 16.00 tot 18.00 uur van harte welkom om afscheid te nemen, kennis te maken met zijn opvolger John Steenbakkers en bij te praten met collega’s en andere relaties.

Vanwege de planning is vooraf aanmelden wenselijk via m.joosten@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.