1 juni 2023

Advies effectief driftreducerend spuiten in bieten beschikbaar

In opdracht van BO Akkerbouw en Fedecom heeft Delphy, in samenwerking met de Wageningen University Research (WUR), de afgelopen drie jaar onderzoek gedaan naar effectieve onkruidbestrijding in bieten. Een advies over de optimale spuittechniek binnen de gestelde eisen voor driftreductie in bieten is nu beschikbaar.

Voor het bespuiten met gewasbeschermingsmiddelen moet de teler voldoen aan driftreducerende normen. Dit zorgt meestal voor bespuitingen met grotere druppels. Bij middelen met contactwerking, werken grotere druppels vaak minder goed. Bij de onkruidbestrijding in suikerbieten is onderzocht wat het effect is van het doptype, de dopgrootte, het spuitsysteem en het spuitvolume op het spuitbeeld en de effectiviteit. Op basis van dit driejarig onderzoek met veldproeven is een advies opgesteld.

In bijgaande download kunt u het advies lezen.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.