27 mei 2020

Aankondiging online workshops Notenteelt vanuit project DUIT

Notenteelt, zowel walnoten als hazelnoten staat opnieuw in de belangstelling. Door de stijgende consumptie van walnoten en hazelnoten en de nog lage lokale productie, is het voor bedrijven interessant om te onderzoeken of notenteelt een alternatieve teelt op hun bedrijf kan zijn, of  dat uit bestaande boomgaarden een hoger rendement kan komen.

Online workshops

Vanuit het Project Duit (Duurzaam Fruittelen in Utrecht) organiseren we een cursus die voorlopig zoveel mogelijk online zal plaatsvinden. Deze cursus bestaat uit een aantal workshops. U kunt de gehele cursus volgens of een of meerdere workshops. Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Aanmelden voor de workshops

Aanmelden kan via deze mail: info@duit-nu.nl

Inhoud workshops

  • Inrichting van een notenperceel. Welke bodem, welk plantmateriaal, bestuivingsschema’s, rassenkeuze. Aantal bomen per hectare.
  • Economische aspecten van een walnotentak in het bedrijf, investeringen, kostprijzen, saldoberekeningen, afzetmogelijkheden, internationale ontwikkelingen
  • Teelt van noten, bloei, bestuiving, voeding, water. Snoei en vruchtbaarheidbevordering.
  • Ziekten en plagen in noten. Hoe die te voorkomen en hoe ze op te lossen. Biologische teelt of geïntegreerde teelt?
  • Vermeerdering van noten en de opkweek van noten in de vruchtboomkwekerij. Hoe worden ze geënt?
  • Het oogsten, schonen, drogen en verwerken en de mechanisatie van de teelt.
  • Vastlegging van CO2 en stikstof in een notenperceel, kan dan dat wat opleveren?
  • Noten als onderdeel van een windhaag / groenstrook / landschaps element ter bevordering van biodiversiteit en ontwikkeling van natuurlijke vijanden
  • Snoei en onderhoud van een noten plantage.

Deze thema’s zullen de komende twee jaar via workshops worden aangeboden.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.