29 augustus 2021

Aandacht voor peentelers op de landelijke dag B-peen (6 oktober Rutten NOP)

Innovaties en oplossingen binnen handbereik.

De jaarlijkse Landelijke dag B-peen in Rutten, Noordoostpolder organiseren Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ op woensdag 6 oktober 2021 tussen 9.30 en 17.30 uur. Veel actuele aspecten van de reguliere en ook biologische peenteelt komen aan de orde. Kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt staan centraal!

De rondleiding is te volgen in kleine groepjes, waarbij ieder object wordt toegelicht door Delphy adviseurs of betrokken bedrijven. Er is alle ruimte om vragen te stellen en met elkaar in discussie te gaan over de resultaten zichtbaar op het perceel. De volgende objecten kunt u in ieder geval bezoeken:

  • Alternatieve aanpak van echte meeldauw m.b.v. biostimulanten ism Plantosys;
  • Dripirrigatie, met focus op waterkwaliteit (EC-waarde), aangelegd door Broere Beregening en Delphy;
  • Kalium- en stikstofbemesting met verschillende producten en hoeveelheden van bijvoorbeeld Anglo American en ICL Fertilizers;
  • Rassenvergelijking peen, marktintroductie van nieuwe rassen Takii en Carosem;
  • Zaailint ten opzichte van conventioneel zaaien, vanuit de Peenacademie is S+dB aanwezig om uw vragen te beantwoorden;
  • Zaailint in combinatie met dripirrigatie, in samenwerking met S+dB, Broere Beregening en de Peenacademie voor een toekomstbestendige peenteelt;
  • Verschillende bedrijven zijn aanwezig om hun producten toe te lichten.

Een tijdvak duurt maximaal 2 uur met de rondleiding, koffie of thee en het bezoeken van de standhouders. Aanmelden voor het tijdvak van uw keuze kan via het online formulier

 

Delphy, vakblad ‘v/d Grond’ en de Peenacademie werken samen in de kennisontwikkeling voor de Peenteelt van nu en later. De Peenacademie wordt mede mogelijk gemaakt door provincie Flevoland en het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.