3 december 2020

Aaltjes en bodemschimmels gevangen in database van Best4Soil

De live-gang van de database voor aaltjes- en schimmelbestrijding vond plaats op 30 november 2020. De database is beschikbaar in 22 Europese talen op www.best4soil.eu. Binnen het Europese H2020 thematisch netwerk Best4soil is er hard gewerkt om zoveel mogelijk wetenschappelijke informatie over aaltjes en bodemschimmels te verzamelen en deze unieke kennis op een gestructureerde manier toegankelijk te maken via een Beslissing Ondersteunende Systeem (BOS).

Verdiepingsbijeenkomsten

In 2021-2022 gaan we verschillende verdiepingsbijeenkomsten organiseren. U kunt zich met onderstaand formulier aanmelden om automatisch de uitnodiging voor deze bijeenkomsten te ontvangen. Heeft u een suggestie voor thema-bijeenkomsten, dan ontvangen we die graag per email h.brinks@delphy.nl

In Best4Soil is door een Europees team van onderzoekers informatie verzameld over de waardplantstatus van 138 bodemschimmels voor 48 gewassen en groenbemesters. De informatie is vrij beschikbaar. U kunt uw gewassen en groenbemesters kiezen, een selectie maken van de bodemschimmels die op uw bedrijf voorkomen en dan in één oogopslag zien in welke gewassen kans op schade bestaat en welke bodemschimmels worden vermeerderd door de gewassen. Deze informatie kan van pas komen bij het kiezen van een groenbemester en afhankelijk van het gekozen groenbemestingsgewas wel of niet zorgen voor mogelijke schade in de teelt door hoge aaltjes en schimmeldruk.” Door deze laatste informatie toe te passen, kan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zo veel mogelijk worden voorkomen en daarmee kosten en het milieu sparen.  Hoe de ontwikkelde tools te gebruiken zijn is als instructiefilmpje te bekijken op de website van het project.

Telers kunnen zich nog aanmelden voor de online workshop over bodemgezondheid op 10 of 11 december (https://www.best4soil.eu/meetings/34) . In deze gratis workshop komen onderwerpen als gewasrotatie, groenbemesters (in relatie tot de vruchtwisseling), nematoden en bodemgebonden ziekten aan bod.

Deze database voor bestrijding van schimmels en aaltjes is baanbrekend voor 20 akkerbouwgewassen, 29 groente-gewassen en 21 groenbemesters. Projectleider Harm Brinks (Delphy) benoemt als highlights uit het project Best4soil allereerst de bijgewerkte versie van de aaltjes database www.aaltjesschema.nl zoals Nederland deze al wel kende. Daarnaast is de database voor bodemschimmels nieuw en ook direct toegankelijk in 22 talen. Er staat unieke informatie in over vatbaarheid en vermeerdering van aaltjes en bodemschimmels in combinatie met groenbemesters. U vindt alle informatie op https://www.best4soil.eu/database waar ook video’s en factsheets over ander maatregelen voor bodemgezondheid staan. Volg ons via:

WUR-Open teelten en Delphy zijn de Nederlandse partners in Best4Soil. Best4Soil is een Europees project rondom het thema bodemgezondheid.

 

Ik heb interesse in de verdiepingsbijeenkomsten Best4soil 2021-2022. Houd mij op de hoogte via de door mij in het formulier ingevulde gegevens:

  Interesseformulier Verdiepingsbijeenkomst Best4soil 2021-2022

  Gegevens


  Graag word ik op de hoogte gehouden over verdiepingsbijeenkomsten Best4soil die in 2021-2022 georganiseerd gaan worden*

  houd mij op de hoogte

  ..  Share:

  Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.