20 februari 2019

9 oktober 2019: Dé Landelijke open dag B-peen in Tollebeek

Op 9 oktober 2019 is de zesde jaarlijkse open middag in de Noordoostpolder, georganiseerd door Delphy en v/d Grond

Innovaties op de Peendag

Op woensdag 9 oktober organiseren we weer open middag B-peen. Veel actuele aspecten van de peenteelt komen aan de orde:

  • Diverse onderzoeken op het gebied van bestrijding van wortelvlieg.
  • We introduceren de nieuwe, Frans-Zweedse teeltmethode, gericht op klimaatadaptatie.
  • We onderzoeken de smaak van peen o.a. met een smaaktest.
  • Ook is er aandacht voor het onderzoek naar alternatieve zaaizaadontsmetting en naar plantvoeding.
  • Rond spuittechniek zijn er door de driftreductie veel vragen. Door middel van demonstraties en testen besteden we hier veel aandacht aan.

Veel bedrijven zullen aanwezig zijn om hun product toe te lichten. Voor alle peentelers is er veel interessants te zien en te horen. Kennis en innovaties in de breedte van de peenteelt komen aan de orde.

De dag wordt gehouden op het bedrijf van Joris Koenraadt te Tollebeek. Delphy organiseert deze dag, in samenwerking met v/d Grond, voor de zesde keer. Meer info op de dag-pagina

Informatie

Voor vragen kunt u contact opnemen met een van ons:
Johan Wander, 06-51376489; j.wander@delphy.nl
Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl
Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.