25 oktober 2016

8/11: Uitnodiging veldbezoek groenbemesters

In Oploo ligt een demoveld groenbemesters waar duidelijke verschillen zijn te zien

• 2 zaaimethoden geven verschillen in opkomst en onkruidonderdrukking
• Beworteling van 4 verschillende groenbemesters
• Eigenschappen groenbemesters

Delphy heeft in opdracht van de brancheorganisatie akkerbouw verschillende demo objecten aangelegd om meer inzichten te verschaffen in de teelt van groenbemesters.

Op het demo-veld zijn vier verschillende soorten groenbemesters gezaaid, te weten:

• 97 % Japanse haver + 3% Engels raaigras
• Betamaxx, mengsel van 9 soorten, waaronder klaver (alexandrijnse en perzische) , erwten, wikke, japanse haver, lupinen, witte mosterd, nigerzaad en facelia
• 97% bladrammenas ras + 3% Eruca sativa (raketsla)
• 97% gele mosterd ras Iris + 3% Facelia

De groenbemesters zijn op twee verschillende manier gezaaid, namelijk met:
• Schijven eg grondbewerking, met daarachter zaaibak die door middel van 8 ketsplaatjes het zaad voor de rol verdeelt.
• Rotorkopeg grondbewerking, met daarachter Lemken schijven zaaimachine dat het zaad middels 24 dubbele schijven in de grond inbrengt.

Ieder object heeft een voorbewerking gehad met een Evers woeler.

Op het perceel zijn bij elke groenbemester aaltjesmonsters genomen om te kijken wat het effect van de teelt op de aaltjes is.
Programma:
• Datum: dinsdag 8 november 2016
• Ontvangst: 10:00 uur
• De rondgang begint om 10.30 uur en eindigt om 12.00 uur

Locatie:
• Verzamelen bij, Harry Geling, Deurnseweg 17, Oploo

Wij zien u graag deze ochtend!

Namens de teler:
Harry Geling

Namens Delphy, Akkerbouw en Vollegrondsgroente Zuid Oost Nederland:
Bert Aasman 06-53152389
Jos Souren 06-53151775

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.