2 september 2016

8 september: Open Dag Akkerbouw Noordoost

Op donderdag 8 september organiseert Delphy Akkerbouw Noordoost haar jaarlijkse open dag met als centraal thema:

“Alles in kaart, wat is het waard?”

Deze dag wordt georganiseerd door Delphy in samenwerking met het
Vernieuwingsbedrijf “Op de Es”.

Datum: donderdag 8 september 2016
Aanvang: 13.30 uur
Plaats: Zuiderstraat te Zeijen

Naast de onderwerpen die zijn verbonden aan het thema wordt ook aandacht besteed aan andere proef- en demovelden. Deze zijn met name gericht op rendementsverbetering van aardappelen en suikerbieten. Daarnaast worden er demonstraties op gebied van grondbewerking in combinatie met de inzaai van groenbemesters gehouden. Op de open dag zijn bedrijven aanwezig die mee hebben gewerkt aan de demo- en proefvelden of een relatie hebben met het genoemde thema.

We nodigen u dan ook graag uit op 8 september a.s.

Met vriendelijke groet.
Namens alle adviseurs van Delphy Akkerbouw Noordoost,

Roelof Naber 0653151722

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.