2 juni 2020

Rijbemesting in Pootaardappelen is van grote invloed

In de proef bemesting pootaardappelen zijn de verschillen in ontwikkeling momenteel groot. De volvelds fosfaatbemesting (tripelsuper 200 kg/ha P2O5) gegeven voor het poten heeft de ontwikkeling weer sterk bevorderd t.o.v. een rijenbemesting met APP.

Het object met een standaardbemesting stikstof in de vorm van KAS (87 kg/ha N voor het poten) is momenteel even ver in ontwikkeling als een halve dosering KAS in combinatie met 30 ton/ha drijfmest volvelds of 15 ton drijfmest onder de rij.

De proef werd gepoot op 4 mei. Rijentoediening van mest in aardappelen is met GPS en een aangepaste mestinjecteur goed uit te voeren. In dit onderzoek hebben we een halve dosering van de volvelds toepassing gedoseerd. De aanvullende stikstofbemesting met kunstmest is bij de lage dosering mest hetzelfde gehouden als bij de hoge dosering. Zo hopen we de stikstofemissie te verminderen zonder dat dit ten koste gaat van de opbrengst van de pootaardappelen.

Ander onderzoek van Delphy met pootaardappelen in 2020:

  • Het loofdodingsonderzoek wat we uitvoeren in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw wordt in iets gewijzigde opzet herhaald.
  • Onderzoek bestrijding bladluizen en vermindering virusoverdracht. Nagegaan wordt wat het effect is van toevoeging aan olie van luisdoder, pyrethroïde en hulpstof
  • Er is een proef aangelegd waarbij het effect nagegaan wordt van de trage en snelle loofdoding en van het bewaarregiem op de kwaliteit als pootgoed in 2021.
Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.