24 januari 2023

31 januari Pootaardappeldag, wintereditie

Direct Aanmelden

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Er is veel behoefte aan kennis en kennisdeling over de markt en maatschappij. Denk aan het wegvallen van middelen. kringlooplandbouw, circulaire landbouw, natuurinclusieve landbouw. Hoe blijf je als sector en bedrijf in al dit geweld overeind? In het dagvullend programma gaan diverse sprekers in hun presentaties in op de uitdagingen. Tijdens de uitgebreide pauzes is de beursvloer te bezoeken. Graag ontvangen we uw online aanmelding vooraf.

Tineke de Vries, zelf pootgoedteler, maar ook voorzitter van LTO Akkerbouw en Vollegrondsgroenten en voorzitter van The Potato Valley opent deze wintereditie van de Pootaardappeldag.
Accountskantoor Countus zal een inleiding verzorgen over het financiële plaatje van de pootgoedteelt, nu en in de toekomst.
Pootgoedtelers Peter Holster uit de Noordoostpolder en Kees van der Bos uit het Friese Holwerd nemen u mee in hun praktijkverhaal.
Namens Delphy zal Jan Salomons spreker over het virus onderzoek en Johan Wander over het verdere onderzoek in de pootgoedteelt.
Vanuit LTO Nederland zullen de resultaten van het Chitwoodi onderzoek worden gepresenteerd en de dag wordt afgesloten door de WUR met een inleiding over de ontwikkelingen op het gebied van Precisietechnologie en data voor de pootgoedteler.

Rondom de pootgoedteelt wordt naast deze wintereditie ook de velddag georganiseerd op woensdag 5 juli in Swifterbant. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.