27 mei 2022

30juni Pootaardappelvelddag: kwaliteit inzetten bij pootaardappel

Op 30 juni vindt de Delphy Pootaardappel Velddag plaats in Swifterbant. Deze dag vindt in 2022 plaats op de Beverweg in Swifterbant. Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren deze Pootaardappel Velddag. De dag is een investering in de sector met uitwisseling van informatie en ervaringen en verschillende discussiemogelijkheden.

Aandacht voor kwaliteit, emissie en vocht

In het onderzoek en de demonstraties staat de kwaliteit van pootgoed centraal. “In het onderzoek op dit proefveld wordt aandacht besteed aan bemesting, plantversterkers, vochtvoorziening, afspoeling, drijfmest, virusbestrijding en nateelt loofdoding. Tijdens de Pootaardappel Velddag worden de eerste resultaten van de proeven in de praktijk getoond. In de rondleiding worden de objecten toegelicht en er is alle ruimte om uw vragen te stellen.

– Aardappelmonsters kunnen ter plekke in “no time” optisch gesorteerd worden dus monsters kunnen meegebracht worden.

– De informatiemarkt is vrij te bezoeken

– Catering met een hapje en drankje is aanwezig

Programma

Op het proefveld liggen de volgende objecten die in de rondleiding toegelicht zullen worden:

Bemesting, plantversterkers:

– Mogelijkheden met de plantversterker Aphasol van Stam Agro;
– Plantversterkers Vidi producten Koppert;
– Plantversterkers Stoller;
– Zeba Prime van UPL;
– ICL met PotashpluS en
– BioAG met Ful-Power.

Afspoeling

– Effect van maatregelen op afspoeling van het perceel: heeft dit invloed op de groei van de aardappelen. Vergeleken worden:

  1. a) woelpoot bij ruggenfrezen, door de woelpoot zakt het water makkelijker weg tussen de ruggen
  2. b) haver tussen de ruggen remt de afspoeling maar concurreert ook met de aardappelen
  3. c) aanbrengen putjes in de grond tussen de ruggen (i.p.v. drempeltjes) om de afspoeling af te remmen
  4. d) verruwen van de rug met de Struik Row-Fix zodat water beter in de rug dringt en minder tussen de ruggen komt

Rijenbemesting

– rijenbemesting drijfmest midden onder de rug t.o.v. volle dosering volvelds voor de provincie Flevoland. Vorig jaar presteerde de halve dosering onder de rug evengoed als de volvelds dosering

Luis-virus

– Het onderzoek ligt in een perceel consumptieaardappelen. Naast de nateelt vergelijking van spuitschema’s met olie / luisdoder / pyrethroïde ook aandacht voor verandering kleur loof m.b.v. kalibemesting, een object haver en een object wit maken bodem (alle drie om de vliegende bladluizen in de war te brengen en niet te landen). Op de velddag ligt de nateelt van vorig jaar

Nateelt loofdoding

In 2022 is uit een test gebleken dat er een zeer groot effect was van de wijze van loofdoding op het stengel- en knolaantal in de nateelt. Dit jaar doen we weer nateelt van een aantal objecten van het loofdodingsonderzoek 2021 uitgevoerd voor BO akkerbouw, Agricult en Eurostyle. Op de Pootaardappel Velddag wordt loofdoding via een posterpresentatie te besproken.

Demoveldjes

– wit maken rug + loof
– effect Ful-Power op opkomst / beginontwikkeling

Aardappel editie

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘v/d Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers in Nederland half juni zullen ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, vraag dan op de PA Velddag bij de stand van ‘v/d Grond’ uw exemplaar.

Aanmelden

Meer informatie is te lezen op de evenementenpagina

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.