24 oktober 2017

30 november: Kick-off Proeftuin voor Precisielandbouw op

Uitnodiging

Op 30 november 2017 organiseren de partners van de Proeftuin voor Precisielandbouw een Kick-off-bijeenkomst waarbij het OPZUID project Proeftuin voor Precisielandbouw officieel van start gaat. Diverse sprekers lichten de activiteiten toe die afgelopen jaar op de twee proeflocaties van de Proeftuin voor Precisielandbouw in gang zijn gezet. Dit zijn de Rusthoeve in Colijnsplaat en het Praktijkcentrum voor Precisielandbouw bij VdBorne in Reusel. Op deze dag, die tevens het formele startmoment van de proeftuin inhoudt, komen ook de projectactiviteiten van de proeftuin in de komende jaren aan bod. Tijdens de aangeboden lunch er gelegenheid tot netwerken en kennismaking  met de partners van de Proeftuin voor Precisielandbouw. De Proeftuin voor Precisielandbouw heeft als doelstelling het ontwikkelen en exploiteren van een proeftuin voor precisielandbouw om daarmee innovatie en de adoptie van precisielandbouw in Nederland te versnellen. Het doel is om met minder gebruik van water, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen en resources meer output (kwalitatief en kwantitatief) te behalen.

Wie de Kick-off wil bijwonen kan een mail sturen naar: Gerard.leenaars@zlto.nl met daarin uw naam, organisatie en mailadres. Wij informeren u tijdig over programma en locatie (een van de twee praktijkcentra voor precisielandbouw in Colijnsplaat). De bijeenkomst duurt van 9.30 tot 14.00 uur.

Partners Proeftuin Precisielandbouw:

• Delphy

• Stichting ter exploitatie van Proefboerderij Rusthoeve

• Technische Universiteit Eindhoven (TU/e)

• Van den Borne

• ZLTO

Wageningen Universiteit en Researchcenter, Wageningen en HAS Hogeschool, Den Bosch en Venlo zijn ondersteunende partijen in het project. Daarnaast worden groepen akkerbouwers/ boom- en fruitkwekers en overige open teelten in de vorm van innovatiegroepen betrokken die nu al bezig zijn met dit thema en in deze thematiek als voorloper worden beschouwd.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Cor van Oers, 0653427246; c.vanoers@delphy.nl.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.