13 oktober 2017

26 oktober: Bodemdag ‘Levende bodem’ Proefboerderij Rusthoeve

Bodemdag ‘Levende bodem’

Het lijkt erop dat we of te veel water hebben of te weinig. De aandacht voor de kwaliteit van onze gronden is de laatste jaren in ieder geval toegenomen.
Op 26 oktober organiseert Delphy met proefboerderij Rusthoeve, ZLTO en CZAV samen met nog andere kennisleveranciers een speciale ‘bodemdag’. Hiervoor is een speciaal veld aangelegd met verschillende groenbemesters. Hierbij wordt gekeken naar de prestatie van de gewassen wat betreft organische stofvoorziening maar ook naar aspecten als CO2 vastlegging. Klimaat zal dan ook een onderwerp zijn.

Tevens zijn er verschillende inleidingen over zin en onzin van bodemverbeteraars. Hierbij is inbreng vanuit de Bodemkundige Dienst uit België. Tevens zijn er demonstraties ploeg afstellen.
Een laatste blok zal gaan over waterafvoer, optimale drainage en het voorkomen van afspoeling.
Er zijn geleide rondgangen. Zowel in de ochtend als in de middag wordt het programma aangeboden.

Vanuit ‘Schoon Water Zeeland’ zal op deze dag ook de innovatieprijs worden uitgereikt.

Meer informatie vind u in de uitnodiging Bodemdag 2017

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.