15 juni 2016

Bijeenkomst Nieuwe Zeeuwse Zilte kansen op 22 juni 2016

Hierbij willen we u uitnodigen voor een bijeenkomst vanuit het project ‘Nieuwe Zeeuwse Zilte kansen’.

Deze zal plaatsvinden op 22 juni aanstaande op het bedrijf van Jean Pierre van Wesemael. De gedeputeerde voor landbouw van de provincie Zeeland, dhr. Jo-Annes de Bat zal hierbij aanwezig zijn.

Wilt u hierbij zijn? Stuur ons dan wel een berichtje: Akkerbouw.zw@delphy.nl

Locatie

Saeftinge Zilt
Koninginnestraat 2
4568 PT Nieuw Namen (Emmadorp)

Programma

13.00 ontvangst met koffie
13.30 uitleg over project door C. van Oers (Delphy)
13.45 resultaten tot nu toe door Hans Moggré (Delphy)
14.00 bezoek objecten/ proefveld met uitleg door Jean Pierre van Wesemael
14.30 vraag en antwoord met de gedeputeerde en ondernemers.
15.00 afronding met drankje

Achtergrond

Verzilting kan gezien worden als een bedreiging voor de landbouw maar ook als een kans. Binnen het project ‘Nieuwe Zeeuwse Zilte kansen’ wordt gekeken naar nieuwe marktkansen voor teelten onder zout(ere) omstandigheden. Hiervoor worden bij het bedrijf Saeftinge Zilt een aantal gewassen
geteeld onder zoute omstandigheden. Naast een testcase met een scala aan gewassen is er ook een
verdiepende proef met knolselderij en zaaiuien. Naast telen willen we ook nadrukkelijk de marktkansen gaan verkennen.

Mede namens de samenwerkende partijen, Cor van Oers, Delphy.
Dit project kwam mede tot stand dankzij steun van de provincie Zeeland.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.