10 november 2016

17 november: Demonstratie Teelttechniek groenbemesters in het Oldambt

Uitnodiging: Demonstratie met verschillende teeltstrategieën van diverse groenbemesters voor de teelt van wintertarwe en suikerbieten.

Proefboerderij SPNA en Delphy organiseren in opdracht van de Brancheorganisatie Akkerbouw op donderdag 17 november 2016 een demonstratie in groenbemesters waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:

Demoveld: Zaaien van wintertarwe en groenbemester op hetzelfde tijdstip
Tijdens de demonstratie is het resultaat te zien van het zaaien van wintertarwe en groenbemester door middel van één zaaimachine, waarbij het zaad gemengd is.

Demoveld: Zaaien van groenbemesters, na 10 weken doorzaai van wintertarwe
Tijdens de demonstratie is het resultaat te zien van het zaaien van verschillende groenbemesters waarbij na 10 weken de wintertarwe doorgezaaid zal worden

Demoveld: Zaaien van groenbemester, na 10 weken ploegen en wintertarwe zaaien Tijdens de demonstratie is het resultaat te zien van het zaaien van wintertarwe na diverse groenbemesters welke minimaal 10 weken hebben gestaan.

Demoveld: Zaaien van groenbemester, na 10 weken ploegen en in het voorjaar suikerbieten zaaien Tijdens de demonstratie is het effect te zien van het ploegen van groenbemester welke minimaal 10 weken heeft gestaan. In het voorjaar zullen hier suikerbieten worden ingezaaid.

Demoveld: Ploegen of Stoppelbewerking, groenbemester zaaien en in het voorjaar suikerbieten in de groenbemester zaaien
Tijdens de demonstratie is het effect van twee soorten grondbewerking te zien waarna verschillende groenbemesters zijn ingezaaid. In het voorjaar zullen hier rechtstreeks suikerbieten in de groenbemester worden gezaaid.

Dwars over het demoveld liggen diverse bemestingstrappen.
De volgende objecten komen daarbij aan bod: geen bemesting, kunstmest, drijfmest en vaste mest.

Ook zal Ten Have Seeds een presentatie geven over de soorten groenbemesters.

Programma en Locatie:
Donderdag 17 November 2016 bij Proefboerderij SPNA Ebelsheerd aan de Hoofdweg 26 te Nieuw
Beerta.
Ontvangst om 13:30uur, de demonstratie begint om 14:00uur en eindigt rond 16:30uur.

We zien u graag deze middag!

Namens SPNA & Delphy,
Jaap van ’t Westeinde, SPNA (06-11880323) Klaas Froma, Delphy (06-20439110) Geert Steenhuis, Delphy (06-51604521)

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.