2 november 2018

15 nov: symposium ‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’

Helaas is de zaal inmiddels vol ! U kunt niet meer inschrijven !

Wat kunnen we in de toekomst verwachten en hoe denken we ons hier tegen te wapenen?

Deze vragen staan centraal op het symposium

‘Naar een klimaatbestendige akkerbouw 2025’.

Tijdens dit symposium zullen we aandacht schenken aan verschillende aspecten, zoals teelttechniek, veredeling, beschikbaarheid zoet water, opslag zoet water, bodem en meer.

U bent van harte welkom om samen met ons bij te dragen/na te denken/te werken aan een oplossing.
In het ochtendprogramma zijn er drie inspirerende inleiders met kennis van de internationale en landelijke ontwikkelingen in de akkerbouw. Zij kunnen ons handvatten geven aan welke aspecten wij als akkerbouwsector wel zelf kunnen beïnvloeden.
In het middagprogramma maken we de overstap naar praktische oplossingen, gerelateerd aan verschillende thema’s. Dit wordt een interactief programma waarbij we de mening van de bezoeker zeer zullen waarderen en eigenlijk noodzakelijk is. De thema’s die we behandelen zijn:

• Bodem: welke maatregelen zijn mogelijk in het kader van bodembeheer.
• Teeltechniek: welke maatregelen zijn mogelijk op het gebied van teelttechniek en bouwplan.
• Water: welke maatregelen zijn mogelijk op gebied van waterconservering en zoet watervoorziening.
• Praktijk: welke maatregelen kan een akkerbouwer nu al treffen.

Gerrit Hiemstra sluit de dag af. Hij zal op deze ongetwijfeld intensieve en verhitte dag zorgen voor het afkoelmoment.

Volledige uitnodiging:Uitnodiging Symposium Klimaatbestendige Akkerbouw 2025 15 11 18

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.