6 februari 2018

14 en 16 februari: Spuitlicentiebijeenkomsten

CZAV en Delphy organiseren gezamenlijk in het kader van het project “Schoon water Zeeland” en “Schoon Water Brabant” een tweetal interessante bijeenkomsten:

Woensdagmiddag 14 februari 2018 Aanvang: 13.00u
Locatie: De Noordhoek VOF
Stoofweg 3
4316PA Zonnemaire Schouwen-Duiveland

Vrijdagmiddag 16 februari 2018 Aanvang: 13.00u
Locatie: Gebr. Vos
Polderweg 2
4671PW Dinteloord West-Brabant

CZAV, Delphy en verschillende mechanisatiebedrijven uit de regio verzorgen het volgende programma;

Delphy gaat uitleg geven rond de verschillende spuittechnieken. Ook de doppenkeuze om aan de verplichte 75% driftreductie te voldoen wordt besproken. Verder gaan we m.b.v. fluorescerende vloeistof en uv-licht de bedekkingsgraad en verdeling van het spuitmiddel laten zien.
CZAV zal een presentatie verzorgen over het nut en de meerwaarde van hulpstoffen.

De mechanisatiebedrijven met hun vertegenwoordigers en specialisten zullen rond hun eigen gevoerde merk aanwezige landbouwspuit verder ingaan op de specificaties van de machine. Spoelprogramma’s, gps-toepassingen en verdere technieken worden per spuit toegelicht.

Deze middag leent zich uiteraard uitstekend voor het verlengen van je spuitlicentie (onderdeel veiligheid en techniek). Dus neem je pasje mee!!!

Om alles organisatorisch goed te laten verlopen is opgave verplicht!! Stuur een mailtje of een berichtje met hoeveel personen je komt, en naar welke locatie je komt. Namens alle partijen hopen we op jullie aanwezigheid!

Opgave via : akkerbouw.zw@delphy.nl of 0186-573011
secretariaat@czav.nl of 0113-629202

Met vriendelijke groeten,

CZAV en Delphy

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.