5 oktober 2016

11 oktober: excursie onderzoek zoete bataat

Verschillende nieuwe teelten op Proefboerderij Rusthoeve

Graag willen wij u uitnodigen voor een bijeenkomst vanuit de Biobased Innovations Garden. Momenteel zijn een aantal gewassen oogstrijp en is het interessant weer een kijkje te komen nemen
in de garden. Er is nog een heel scala aan gewassen te zien, en ook hebben we een aantal oliehoudende gewassen laat gezaaid om te kijken of zij ook als ‘nateelt’ kunnen dienen.

De nadruk ligt deze keer op een aantal knolgewassen, welke we telen als nieuwe voedseltoepassing. Het gaat hier onder andere om zoete bataat, yacon, oca, machua, en meer.

Bij zoete bataat zijn er de volgende objecten aangelegd:

• Verschillende grondsoorten (zwaar en licht)
• Verschillende rassen
• Verschillende plantsystemen (afbreekbaar folie, zwarte grond, afstanden)

Daarom organiseren wij een informatieve bijeenkomst op 11 oktober a.s. Aanvang 15.00 uur
Locatie: Proefboerderij Rusthoeve, Noordlangeweg 42, Colijnsplaat.

Voor vragen kunt u contact opnemen met C. van Oers, +31 (0)6 53427246. c.vanoers@delphy.nl
Fotomateriaal kan op verzoek geleverd worden.

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.