5 mei 2019

11 juni: Onderwijsbijeenkomst – kennisdeeldag

Kennisontwikkeling is de motor bij innovatie en de nieuwe generatie staat te trappelen om er mee aan de slag te
mogen. We vinden het een voorrecht een bijdrage te kunnen leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen.
Vandaar dat wij als Proefboerderij Rusthoeve en Delphy deelname van studenten aan al onze onderzoeken en
projecten van harte toejuichen.

Ook in 2019 hebben veel studenten met ons meegedacht en onderzoeken kunnen uitvoeren. Van het eerste
ontwerp van een biobased gymschoen naar de teelt van zoete aardappels, naar het analyseren van nieuwe
gewassen en het opzetten van een proefproject voor druppelirrigatie in uien. Er zijn studenten aan de slag geweest
van HAS Den Bosch, Hogeschool Zeeland, Avans Hogeschool, Aeres Hogeschool, Scalda en de Karel de Grote
Hogeschool. We willen alle voortgang met u bespreken op deze bijeenkomst.

Programma
14.00 Ontvangst met koffie en thee
14.15 Welkom door Charlotte van Sluijs, Rusthoeve
14.30 Waar staan we nu, door Cor van Oers, Delphy
14.45 Ervaringen bij door Jeroen Testers, stagiaire bij Odd Bot. Odd Bot is een beloftevolle start up in robotisering.
15.00 Start poster- en film presentaties van de studenten:
onder andere:
Biobased toepassingen door HZ, Druppelirrigatie door Aeres Hogeschool, Precisie landbouw door HAS Den Bosch,
Suiker extractie van suiker uit suikerbiet, bepaling van het sterolgehalte in plantaardige oliën en Biociden, door Karel
de Grote Hogeschool, Insectenmonitoring door HAS Den Bosch en verschillende Biociden door Avans tot slot
Akkerbouw en nieuwe teelten, Scalda
16.45 Afronding met een drankje, en rondgang door de biobased garden.

Waarom bent u uitgenodigd?
We benaderen u omdat we denken dat u een belangrijke invulling kan geven aan de MVO doelstellingen en aan de
duurzaamheid van uw business in de toekomst.
Samen komen we verder!

We hopen op uw komst, voel u vrij deze ook door te sturen naar andere geïnteresseerden. We willen hier een
interactieve meeting van maken zodat we gebruik kunnen maken van elkaars netwerk.
Opgeven via e-mail (info@biobasedgarden.nl).

Met vriendelijke groeten,
Charlotte van Sluijs, Proefboerderij Rusthoeve
Cor van Oers, Delphy
Binnen dit project werken tien partners uit Vlaanderen en Nederland samen (meer informatie op www.growingagreenfuture.eu)

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.