6 oktober 2016

Aanmelden: 10 jaar Delphy Improvement Centre

Grafisch_10 jaar IC

Op 10 oktober 2016 bestaat Delphy Improvement Centre tien jaar en dat wordt gevierd met een inspirerend Symposium op donderdag 13 oktober 2016.

10 jaar Improvement Centre

Tien jaar geleden gingen de allereerste experimenten van start op de locatie in Bleiswijk. Diverse soorten experimenten zijn de revue gepasseerd, waaronder een aantal zeer spraakmakende zoals EcoFutura (combinatie van een tomatenteelt met vis eronder), Samenwerken aan Vaardigheden en vele andere experimenten die aan de basis hebben gestaan van de ontwikkelingen met LED en Het Nieuwe Telen. Vele andere innovatieve experimenten volgden, hebben alle bijgedragen  aan de verdere ontwikkeling van de tuinbouwsector. Denk hierbij aan het terugdringen van CO2 gebruik, toepassing van LED, schermen en rassenproeven.

In tien jaar tijd is Delphy Improvement Centre uitgegroeid tot één van de grootste en meest unieke praktijklocaties op het gebied van Kennis Ontwikkeling. Via onze pijler Kennis Implementatie wordt deze kennis gedeeld met de gehele tuinbouwsector.

De ontwikkeling van Delphy Improvement Centre is mede tot stand gekomen met belangrijke bijdragen van en samenwerkingen met telers, medewerkers, overheid, gemeenten, toeleveranciers, onderzoekers, onderwijsinstellingen en stagiaires.

Programma 13 oktober

10.30 uur: Inloop
11.00 uur: 1e ronde workshops
11.45 uur: Lunch en rondje tuinen
12.45 uur: 2e ronde workshops
Twee rondes betekent deelname aan 2 van onderstaande workshops.

Workshops

Toekomst met LED? Philips Hoe is LED ontwikkeld en waarom zou dit de toekomst zijn, visie van Philips? Oplossing voor gesloten teeltsystemen?
Delphy Wat zijn de resultaten met tomaat en hoe kun je dat vertalen naar andere teelten? Kunnen tomaten nu in een flat geteeld worden?
“Grond” van de toekomst? Wageningen UR Glastuinbouw SKAL moet in de grond geteeld, is dat de toekomst, wat is duurzaam? Is moeder aarde onze basis of verknoeien we deze dan en moet alles “uit de grond”?
Delphy Chrysant nog in de grond, maar wat is de duurzame toekomst van chrysant? Geen emissie, geen energie, geen grond?
Het Nieuwe Telen 2.0 Kas als Energiebron Van (semi) gesloten kas naar Het Nieuwe Telen: van investeren in techniek naar investeren in kennis. Van energiebesparing als doelstelling via energiebesparing als bonus naar een integraal duurzame teelt!
Delphy Resultaten van paprika experiment en hoe is dit haalbaar. Kan paprika zonder inkoop van energie, waar is “het einde”?
Jaarrond Smaak! Wageningen UR Glastuinbouw Is “smaak” wel een issue, de consument wil een lage prijs. Hoe is smaak te beïnvloeden, licht, nutriënten, of is dit alles gewoon te duur?
Delphy Wat onderscheidt de aardbei? Hoe belangrijk is smaak en hoe kan daarop geteeld worden. Vindt er onderzoek plaats en hoe?
Generatie Z in  tuinbouw! Inholland

Wat is “generatie Z” en wat moet de tuinbouw hiermee?

Wat trekt hen aan, hoe maken wij ons voor hen aantrekkelijk?

Waarom gekozen voor tuinbouw, maar geen teler geworden? Wat zoek je als jongere en wat trekt je?
Vliegend beoordelen Delphy Waarom is beoordelen belangrijk en hoe doe je dat op grote akkers? Wat zeggen de cijfers en hoe vertaalt dat naar acties?
Delphy Drones in de kas? Wat zijn de mogelijkheden, kan je rijpheid van rozen of tomaten beoordelen? Wat is de toekomst?
Tuinbouw in Polen? Delphy Holland is leading in tomatoes, what about Poland? What is growth, threat for The Netherlands, Polish growers don’t sell to UK?
Delphy What is Polish position it total agricultural sector of Europe, leading? What is development besides greenhouses & what about soft fruits?
DigiTelen de toekomst? Delphy Groene vingers blijven nodig, telen op modellen is onmogelijk? Hoe kan een dynamisch teeltproces in “Excel” gepropt worden?
Delphy Wat zijn de tools om te managen en afdelingen/locaties onderling te optimaliseren?

Symposium “Horticulture Connected”

14.00 uur: Welkom en introductie door Yolanda Eijgenstein (Dagvoorzitter)
1.    Generatie Z: Fietsuniek.nl van Edwin de Jong (22) verkoopt 55 fietsen per dag!
2.    Internationaliseren: Stefaan Vandist spreekt inspirerend over kansen en mogelijkheden.
3.    Digitaliseren: 30Mhz “alles” draadloos verbinden meten en monitoren!

16.00 uur: En nu wij……. In een moderne setting worden deze 3 verhalen gekoppeld naar toepassing in de tuinbouw onder leiding van Yolanda Eijgenstein. Deelnemers aan de discussie tafel bij Yolanda;

  • Dick Pouwels (HAS Hogeschool)
  • Peter Maes (Koppert Biological Systems)
  • Udo van Slooten (Philips)
  • Sjaak Bakker (Wageningen UR Glastuinbouw)
  • Jacco van der Wekken (Delphy)

17.00 uur: Afsluiting en netwerk buffet

Update aanmelden: Helaas kunt u zich niet meer aanmelden voor 13 oktober 2016.

 

Share:

Berichten overnemen mag uitsluitend met bronvermelding ‘Delphy’.