,,Mijn antwoord hierop is ja!” Blog Mathijs van den Top

,,De potplantenteelt krijgt te maken met een vooruitzicht waarin arbeid en groene vingers schaarser worden. Hierin kan data gedreven telen helpen. Door teeltprocessen data gedreven te sturen kunnen er eerder beslissingen worden genomen en meer gefundeerd. Ook kunnen er makkelijker werkzaamheden worden overgedragen zoals bijv. het geven van water.

Uiteraard houden wij ons als Delphy hier mee bezig in verschillende sectoren. Zelf ben ik actief in de potplantenteelt. Mijn ervaring komt van de diverse bedrijven waar ik werkzaam ben geweest voordat ik ben gaan adviseren voor Delphy en van de proeven die wij als Delphy uitvoeren.

Met data gedreven advies is het belangrijk dat er gebruik wordt gemaakt van betrouwbare sensoren. De sensoren moeten op een overzichtelijk platform af te lezen zijn of in de klimaatcomputer van de teler.

In de potplantenteelt is data gedreven advies tot nu toe nog veel op locatie discussiëren over de data verzameld met de sensoren. Bij de groene kamerplanten gaat het erom hoe we zoveel mogelijk groei kunnen creëren en in de andere potplantenteelten zoals perkgoed kijken we meer naar een optimale vochtbeheersing of een gedrongen lengtegroei.

In de toekomst zullen we steeds meer gebruik gaan maken van data uit de klimaatcomputer en sensoren. Dit om teeltprocessen inzichtelijker te maken en beter te kunnen bijsturen tijdens een teelt. Voor het advies vanuit Delphy betekent dit dat wij in de toekomst meer advies gaan geven op basis van data waardoor we een meer gefundeerd advies kunnen geven.

De vraag die elke kweker zichzelf kan stellen is: ‘’Zijn sensoren de nieuwe groene vingers?’’

Mijn antwoord hierop is ‘’Ja’’!

Mathijs van den Top, Delphy adviseur Potplanten