Velddag Onderzoek Akkerbouw Noordoost Nederland 8 september 2022

Na de terugblik op de onderzoeken uitgevoerd in 2021 en het online bespreken van de resultaten aan de hand van de brochure met onderzoeksresultaten 2021 zullen we ook in 2022 innovatieve en op de praktijk gerichte onderzoeken aanleggen op ons proefveld in Weerdinge bij Mts Sikken.

Op donderdag 8 september houdt Delphy Akkerbouw Noordoost haar netwerkdag in Nieuw-Weerdinge. Op deze dag zullen we jullie meenemen in verschillende actualiteiten op het gebied van ondersteuning/alternatieven  (mechanisch, versterkende middelen en alternatieve technieken) inzet chemie. Ook zullen we een platform bieden voor bedrijven die een rol spelen in de veranderde regelgeving (GLB / 7e nitraatrichtlijn) en zullen we een deel van de door ons uitgevoerde proeven laten zien. Noteer alvast de datum in de agenda en we hopen dat we jullie in grote getale mogen ontvangen.

Ontwikkelde kennis passen wij direct toe in de praktijk. Knelpunten worden onder lokale praktijkomstandigheden in onderzoek gelegd. Daarbij handelen wij snel, denken nieuwe ontwikkelingen uit en testen deze.

Jaarlijks organiseren wij in de zomer een open dag op onze onderzoekslocatie. Deze is voor iedereen toegankelijk! Kennis is macht, Kennis delen is kracht!

 

Program

Tussen 13.00 en 18.00 kunt  u de verschillende bedrijven bezoeken en machines bekijken.

 • Rondleidingen langs het beursplein, de objecten en demo’s, toegelicht door Delphy adviseurs en vertegenwoordigers van de bedrijven, betrokken bij de objecten;
 • Onderzoeken nieuwe technieken en teeltwijzen;
 • Ontwikkelen van nieuwe duurzame teeltmethodes;
 • Beursplein met betrokken bedrijven vanuit de objecten en uit de sector.
 • Onderzoek 2022
   Dit jaar hebben we weer proeven liggen in de aardappelen met kalibemesting, overbemesting op basis van plantsap en grondonderzoek en een rassenproef. Daarnaast hebben we in uien proeven met verschillende rassen, verschillende bodemherbiciden en bemesting. In suikerbieten hebben we dit jaar een vervolg op onze proef van 2021, waarbij we hebben gekeken naar Cercospora-aantasting in verschillende rassen. Daarnaast hebben we dit jaar weer diverse proeven met plantversterkers liggen in suikerbieten, (poot)aardappelen en zaaiuien. In de uien voeren we een officiële rassenproef uit op zandgrond. Tevens hebben alternatieven voor chemische loofdoding onze aandacht in een proef die in september zal plaatsvinden. Ook wordt dit jaar de beregeningsproef voor een derde jaar vervolgd.

Registratie bezoekers

In verband met het kunnen reguleren van de bezoekers en/of (onverhoopt) nieuwe corona regelgeving, verzoeken wij u zich aan te melden via onderstaand formulier.

  Aanmelden

  Hierbij meld ik me aan voor open dag Akkerbouw Noordoost op 8 september 2022. (opgave 1 formulier per persoon)


  Tijdvak (1 keuze mogelijk) *

  8 september

  ..
  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  Heeft u interesse in onderzoek, neem contact op met Harm de Boer via +31 (0)6 51 40 94 50,  h.deboer@delphy.nl

  Wilt u als standhouder op deze dag aanwezig zijn en/of adverteren in vakblad ‘v/d Grond’, neem dan contact op met Ulko Stoll, +31 (0)6-20417225, vdgrond@xplant.nl

  Organiserende partijen