Nieuw: Akkerbouw Snertdag

Kom naar de Akkerbouw Snertdag met aandacht voor de teelt van onder andere zaaiuien, suikerbieten, aardappelen en peen! Op 14 December in Dronten hebben we de resultaten van het onderzoek uit 2023 verwerkt. Bezoek de standhouders en volg presentaties van Delphy om je netwerk en kennis te vergroten.

De oogst na deze Snertdag is nieuwe informatie over de uitdagingen in de teelt. Gezelligheid met collega’s en bekenden en een uitgebreider netwerk aan bedrijven uit de sector. En uiteraard genoten van een (of meer) heerlijk kopje snert, hapjes en drankjes.

De datum van 14 December en locatie Dronten kunt u in uw agenda noteren. Als relatie van akkerbouw Noordwest-Nederland en vakblad ‘v/d Grond’ontvangt u begin november de uitnodiging.

Door u vooraf aan te melden voor de presentaties in de ronde van uw keuze, bent u verzekerd van een plaats. Een ronde duurt 40 min. Bent u geïnteresseerd in alle vier de thema’s? Dan kunt u zich opgeven voor 2 aparte rondes waarin of thema’s 1+2 of 3+4 worden besproken.

 

Program

Bezoek de standhouders en volg presentaties van Delphy om je netwerk en kennis te vergroten. Deze vier thema’s worden besproken in de presentaties:

1. Effect wiedeggen op werking bodemherbiciden in zaaiuien

2. Onkruidbestrijding suikerbieten na groenbedekking in de winter

3. Effect rassen en BOS op beheersing fytoftora in aardappelen

4. Druppelirrigatie en fertigatie in zaaiuien

 

Als standhouders zijn in ieder geval aanwezig:

Wesemael B.V.  Nemacontrol  Groene Vlieg  Plantosys  KWS  VGB  Netafim  Man@Machine  UPL  Agro Solutions  Broere Beregening  Vomumatra  Meijer  Agroecology is GOOD   IPM Decisions  ECOstyle Professional bv  Beta seeds  All round Packaging  Delphy Akkerbouw Noordwest-Nederland  Delphy Akkerbouw Onderzoek  vakblad ‘v/d Grond’

 

Registratie bezoekers

  Aanmeldformulier presentaties Akkerbouw Snertdag 14 december 2023

  Ik neem graag deel aan de presentaties, die ik hieronder aankruis (meerdere antwoorden mogelijk).*

  Presentaties Akkerbouw Snertdag 14 December 2023. Deze vier thema's worden besproken in de presentaties:
  1. Effect wiedeggen op werking bodemherbiciden in zaaiuien
  2. Onkruidbestrijding suikerbieten na groenbedekking in de winter
  3. Effect rassen en BOS op beheersing fytoftora in aardappels
  4. Druppelirrigatie en fertigatie in zaaiuien

  13.00uur ronde 1 thema 1+213.00uur ronde 1 thema 3+4
  14.10uur ronde 2 thema 1+214.10uur ronde 2 thema 3+4
  15.20uur ronde 3 thema 1+215.20 uur ronde 3 thema 3+4
  16.30uur ronde 4 thema 1+216.30uur ronde 4 thema 3+4

  Door u vooraf aan te melden voor de presentaties in de ronde van uw keuze, bent u verzekerd van een plaats. Een ronde duurt 40 minuten. Bent u geïnteresseerd in alle vier de thema’s? Dan kunt u zich opgeven voor thema’s 1+2 en 3+4 in aparte rondes.

  Contactgegevens  Organiserende partijen