Loofdoding op de Pootaardappelvelddag 3 juli 2019

Op woensdag 3 juli organiseren Delphy en vd Grond samen met partners de tweede Pootaardappelvelddag. Deze dag vindt in 2019 plaats op een perceel in Swifterbant op het bedrijf van Tiddo Groen.

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties.

Een belangrijk item op deze dag zal de loofdoding zijn.

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘vd Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers in Nederland eind juni zullen ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, vraag dan op de PA velddag bij de stand van vd Grond uw exemplaar.

Een terugblik op de Pootaardappelvelddag 2018 is hier te bekijken.

 

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast Dé Landelijke Pootaardappeldag ook een pootaardappelvelddag. Dé Landelijke Pootaardappeldag staat gepland op 30 januari 2020 in Emmeloord waar ieder jaar zeker 250 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.

Program

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, spuittechniek, plantversterkers, ziektebestrijding (o.a. virus preventie) en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties

Vanaf 14.30 uur starten de rondleidingen, waarin alle objecten worden toegelicht. De laatste rondleiding start om 19.00 uur.
Het bedrijvenplatform is de hele middag en avond te bezoeken.

Loofdoding: Een belangrijk item op deze dag zal de loofdoding zijn. Alternatieve methoden moeten worden gezocht nu het middelenpakket beperkt wordt. Gefinancierd door de BO akkerbouw wordt onderzocht hoe het nog toegelaten middelpakket optimaal ingezet kan worden. Daarbij wordt naast spuitschema’s ook nagegaan wat het effect van spuittechniek is en zuur. Ook wordt onderzocht wat bereikt kan worden met alternatieve methoden zoals looftrekken en geheel nieuwe technieken. Op de velddag is een demoveld aangelegd.

Onderzoek bemesting: Bemestingsproef, waarin verschillende producten naast elkaar zijn toegepast. Het betreft producten van Olmix (gewasbespuiting ), Alltech, OCI en ecoSolv. En ook wordt gekeken naar een verhoogde fosfaatbemesting en toepassing van sporenelementen. Tijdens de rondleiding worden de verschillende producten toegelicht.

Luis-virusproef bemesting / nateelt virus: De meningen over de beste aanpak van de luis / virusbestrijding zijn verdeeld. Diverse strategieën met een herplanting van pootgoed uit de luisvirus proef van 2018 worden in dit onderzoek uitgetest en toegelicht door een adviseur van Delphy. Meegenomen in dit onderzoek zijn de producten van BASF, Bayer, Belchim, Certis, Holland Fyto, Plant Health Cure, Soiltech, Syngenta en Vossen Laboratories.

Machines-demo’s, deze middag zijn op het erf geplaatst:
– mobiele solar unit voor drip irrigatie van Broere Beregening BV;
– Wingssprayer plaatst haar spuitmachine;
– Ovlac Ecoploeg met vorendrukker en Moreni kopegg met Samurai messen van Koeckhoven.net
– Veldspuit iXtrack T4 met fronttank iXtra LiFe voor vloeibare kunstmest toediening, ISOBUS aangestuurd van Kverneland;
– ZHE, aanwezig met een dieselheftruck, leverancier van allerlei landbouwmachines;
– TwinFilr van eigen merk; VHM-Machinery, deze machine is geschikt voor het vullen van kisten en big-bags;
Homburg zal met een Hardi Twin force laten zien welke mogelijkheden er zijn in driftreducerende maatregelen. Verder zijn ze aanwezig met de SprayLoggerPro drukregistratie.

Informatieplein: als standhouder in de schuur en/of op het veld zijn de volgende bedrijven aanwezig:
– Nemacontrol, laboratorium voor nematologisch onderzoek;
– Caithness Potatoes met een toelichting op resistentiemanagement in aardappelrassen;
– GroeNoord Ag & Turf BV heeft een opbrengstmeter meegebracht;
– CropSolutions helpt u bij de verhoging van kwalitatieve en kwantitatieve productie op een duurzame manier;
– Corteva AgriScience vertelt u meer over luizendoodmiddel Closer en Zorvec tegen phytophthora;
– DT Dijkstra met kennis in huis over conventioneel en optisch sorteren en inspecteren van
aardappelen;
– ECOstyle Professional levert biostimulanten en gewasbeschermingsmiddelen voor de land- en tuinbouw;
– Wageningen Universiteit & Research, Wageningen Plant Research / Open Teelten – Field Crops kan
u meer vertellen over de PPS Virus & Vector PootAardappel;
– Eurofins Agro is als informatieleverancier en kennispartner belangrijk voor u om gegevens te verzamelen en de juiste verbanden te leggen;
– Dronewerkers maakt dit jaar opnamen van het perceel en kan ook met u meedenken over de mogelijkheden voor uw percelen;
– Alltech programma voor pootgoed voor meer tal. Bodem toepassing en bladbespuiting;
– FMC Operational Netherlands is aanwezig met haar product Spotlight Plus, loofdoder voorde toekomst
– vakblad vd Grond, de printuitgave voor de vollegrondsgroentesector. Naast een kwartaalblad is ‘v/d Grond’ ook organisator van een aantal activiteiten;
– Delphy adviseurs Akkerbouw & Vollegrondsgroenten, kennen de problemen en de kansen van uw bedrijf en u als ondernemer en helpen u te komen tot een bedrijfsoptimaal resultaat. https://delphy.nl/experts/?selectedteam=team-akkerbouw-noordwest-nederland&selectedspecialism=&s= .

Registratie standhouders

Meldt u aan via

  Factuurgegevens:

  Bedrijf (Verplicht)

  Contactpersoon (verplicht)

  Adres (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Telefoon (verplicht)

  E-mail (verplicht)

  Website

  Contactpersoon dag zelf (verplicht)

  Contactpersoon mobiel nummer (verplicht)


  Selecteer uw wijze van deelname:

  demonstratie mechanisatie op het erf, € 450,- (excl. BTW).Plaatsing mechanisatie op het erf € 450,- (excl. BTW)Een binnenstand op het bedrijvenplatform kosten plek € 450,- (excl. BTW)Een object in het veld (inbegrepen beachflag in het veld, flyers op informatiemarkt (prijs op aanvraag)Als objecthouder wil ik graag ook een binnenstand op het bedrijvenplatform € 150,- korting op standtarief (excl. BTW)Als object- of standhouder geef ik graag een pitch over mijn product tijdens de rondleiding


  Benodigde ruimte igv uw keuze voor deelname met stand en/of mechanisatie (in lxb mtr):


  Omschrijf in enkele regels uw product:


  Heeft u elektriciteit nodig in uw binnenstand? (onder voorbehoud beschikbaarheid)

  220V380VNee


  Communicatie mogelijkheden (kopij aanleveren voor 10 mei)
  Adverteren in beursuitgave Pootaardappel van vakblad 'v/d Grond', plaatsen advertentie vanaf € 500,-(excl. BTW) wij nemen contact met u op.

  Kwart Advertentie A6 staand formaat, ((prijs op aanvraag)Halve Advertentie A5 liggend formaat (prijs op aanvraag)Hele Advertentie, A4 staand formaat (prijs op aanvraag)Logo als participant afgebeeld op Bedankt pagina, kosten deelname € 100,-(excl. BTW)


  Wij plaatsen een banner gedurende 4 weken voorgaand aan de Pootaardappelvelddag op de website akkernet.net, kosten € 350,- (excl. BTW)


  Sponsoring

  als vriend van de PA velddag plaatsen wij een bord op het perceel, kosten € 250,- (excl. BTW)waarbij we belegde broodjes (mede) aanbieden aan de bezoekers, kosten € 250,- (excl. BTW)als hoofdsponsor: Ons bedrijf krijgt een speciale vermelding op website, in uitnodiging en magazine e.a (op aanvraag ivm mogelijkheden en deadline 10 mei)


  Wij schrijven ook gelijk in voor deelname aan de Landelijke Pootaardappeldag op 30 januari 2020 in Emmeloord


  Heeft u nog vragen of opmerkingen:


  Ondergetekende machtigt Delphy éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer. NL

  af te schrijven.

  Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 12,50 administratiekosten in rekening.

  Organiserende partijen

  Standhouders

  Objecthouder