Pootaardappelvelddag 2021

Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ organiseren samen met partners al enkele jaren de Pootaardappelvelddag. Deze dag vindt in 2021 weer plaats (met inachtneming van de dan geldende regels omtrent Corona) op een perceel op het bedrijf van Tiddo Groen in Swifterbant.

Thema kwaliteit van pootgoed, emissie en vochtproblematiek

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties.

Was u niet in de gelegenheid om de dag te bezoeken, een recensie is terug te lezen op de website van 1 van onze objecthouders “actieplan Bodem & Water”

 

U kon zich als bezoeker tm 8 juli aanmelden via het formulier hieronder op de pagina. De organisatie van de dag wordt aangepast aan de dan geldende corona regelgeving. Het bezoek aan deze dag is gratis. Neem de Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis!

Rondleidingen startten op de volgende tijdstippen: 13.00 uur  13.15 uur 13.30 uur 13.45 uur 14.00 uur 15.00uur 15.15 uur 15.30uur 15.45 uur

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘v/d Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers in Nederland eind juni zullen ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, vraag dan op de PA velddag bij de stand van ‘v/d Grond’ uw exemplaar.

Een terugblik op de Pootaardappelvelddag 2019 is hier te bekijken.

Informatie

Johan Wander, 06-51376489, j.wander@delphy.nl (onderzoek)
Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl (vakblad ‘v/d Grond’)
Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl (standhouders, organisatie)

Program

In het onderzoek en de demonstraties staat de kwaliteit van pootgoed centraal. Ook wordt aandacht besteed aan emissie en de vochtproblematiek. Aspecten die bij de kwaliteit van pootgoed aan de orde komen zijn:

 • Het effect van borium in het voorafgaande teeltjaar
 • Het effect van loofdoodsnelheid en de bewaring in het voorafgaande teeltjaar, onderzoek in opdracht van BO Akkerbouw
 • De virusaantasting in de nateelt na diverse bestrijdingsstrategieën
 • Wanneer moet je bij een langzamere loofdoding starten om een optimale maatsortering te oogsten
 • Kan met dripirrigatie een hoger knolaantal gerealiseerd worden (filmweergave van aanleg drip)

Aspecten die onderzocht worden voor een betere vochtvoorziening zijn naast de al genoemde dripirrigatie de toepassing van Zeba om de vochtvoorziening te reguleren

Emissie van meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen moet steeds meer beperkt worden. In een uitgebreide proef wordt gekeken of de dosering van organische mest gehalveerd kan worden door deze toe te passen op de plaats waar de aardappelrug komt. Verder worden diverse maatregelen getroffen om het afspoelen tegen te gaan. In totaal worden 7 methoden vergeleken met de standaardpraktijk.

Kort na opening starten ook de rondleidingen, waarin alle objecten worden toegelicht. De informatiemarkt is de hele middag te bezoeken.

De organisatie van de Pootaardappelvelddag zal aangepast zijn aan de dan geldende regelgeving.

 

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast Dé Landelijke Pootaardappeldag ook een pootaardappelvelddag. Dé Landelijke Pootaardappeldag staat op de planning voor februari 2022 in Emmeloord waar ieder jaar zeker 250 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.

Registratie bezoekers

Met onderstaand formulier kunt u zich aanmelden voor de PA velddag 2021. Het bezoek aan deze dag is gratis. De organisatie van de dag wordt aangepast aan de dan geldende corona regelgeving.

Neem de Corona regels serieus. Voelt u zich niet goed, blijf dan aub thuis

  Inschrijfformulier Demodag

  Gegevens (1 formulier per persoon)  Tijdvak (1 keuze mogelijk) *

  15.30uur15.45uur

  ..
  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  U kunt zich aanmelden als objecthouder, standhouder of adverteerder via het formulier. Deelname in de objecten is mogelijk in overleg. Het poten van de aardappelen is inmiddels gebeurd. Heeft u nog vragen of wilt u op de wervingslijst geplaatst worden, stuur een email naar w.schalke@delphy.nl.

   Factuurgegevens:

   Bedrijf (Verplicht)

   Contactpersoon (verplicht)

   Adres (verplicht)

   Postcode (verplicht)

   Plaats (verplicht)

   Telefoon (verplicht)

   E-mail (verplicht)

   Website

   Contactpersoon dag zelf (verplicht)

   Contactpersoon mobiel nummer (verplicht)


   Selecteer uw wijze van deelname:

   Demonstratie mechanisatie € 450,- (excl. BTW).Plaatsing mechanisatie € 450,- (excl. BTW).Een standplek op informatiemarkt € 450,- (excl. BTW)Een object in het veld (inbegrepen beachflag in het veld, flyers op informatiemarkt (prijs op aanvraag)Als objecthouder wil ik graag ook een standplek op de informatiemarkt € 150,- korting op standtarief (excl. BTW)Als object- of standhouder geef ik graag een pitch over mijn product tijdens de rondleiding (ovv)

   Gewenste huisvesting op het veld (onder voorbehoud beschikbaarheid)

   n.v.t.ik wil graag een tent huren van de organisatie, Euro 250,-- ex BTWik neem zelf een tent mee, de afmetingen zijn:


   Benodigde ruimte igv uw keuze voor deelname met stand en/of mechanisatie (in lxb mtr):


   Omschrijf in enkele regels uw product:


   Heeft u elektriciteit nodig op uw standplek? (onder voorbehoud beschikbaarheid)

   220V380VNee


   Communicatie mogelijkheden (kopij aanleveren 6 weken voor de datum velddag)
   Adverteren in beursuitgave Pootaardappel van vakblad 'v/d Grond', Er wordt contact met u opgenomen.


   Sponsoring

   als vriend van de PA velddag plaatsen wij een bord op het perceel, kosten € 250,- (excl. BTW)als hoofdsponsor: Ons bedrijf krijgt een speciale vermelding op website, in uitnodiging en magazine e.a (op aanvraag ivm mogelijkheden en deadline 6 weken voor datum velddag)


   Wij hebben ook interesse in deelname aan de Landelijke Pootaardappeldag in 2022 in Emmeloord


   Heeft u nog vragen of opmerkingen:


   Ondergetekende machtigt Xplant éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer. NL

   af te schrijven.

   Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 12,50 administratiekosten in rekening.

    

    

    

    

   Aanvulling leveringsvoorwaarden demonstratiedagen geldend voor situatie Covid-19

   Organiserende partijen

   Objecthouders

   Standhouders, Participanten