Pootaardappelvelddag 2020

Op 9 juli organiseren Delphy en vakblad ‘v/d Grond’ samen met partners de Pootaardappelvelddag. Deze dag vindt in 2020 weer plaats op een perceel in Swifterbant op het bedrijf van Tiddo Groen.

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, ziektebestrijding en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties.

Op deze dag zoeken we uit welke mogelijkheden er zijn bij een zo beperkt mogelijke inzet van chemische bestrijding.

Meer informatie over de verschillende demo’s en rondleidingen is te lezen in de speciale uitgave van het vakblad ‘vd Grond’ Pootaardappel die alle pootgoedtelers in Nederland eind juni zullen ontvangen. Heeft u deze niet ontvangen, vraag dan op de PA velddag bij de stand van vd Grond uw exemplaar.

Een terugblik op de Pootaardappelvelddag 2019 is hier te bekijken.

Een terugblik op de Pootaardappelvelddag 2018 is hier te bekijken.

De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Delphy ervaart dat er veel behoefte is aan kennis en kennisdeling rondom de pootgoedteelt en organiseert daarom naast Dé Landelijke Pootaardappeldag ook een pootaardappelvelddag. Dé Landelijke Pootaardappeldag staat gepland op 4 februari 2021 in Emmeloord waar ieder jaar zeker 250 deelnemers uit Nederland, België en Duitsland aanwezig zijn. Met de combinatie van deze beide dagen ontstaat een kennisagenda met veldonderzoek en bespreking van resultaten.

Informatie

Johan Wander, 06-51376489, j.wander@delphy.nl of
Ulko Stoll, 06-20417225, vdgrond@xplant.nl of
Wendy Schalke, 06-53819772, w.schalke@delphy.nl

Programma

Delphy en partners laten de actuele ontwikkelingen zien op het gebied van bemesting, teelt, spuittechniek, plantversterkers, ziektebestrijding (o.a. virus preventie) en mechanisatie door middel van interessante proeven en demonstraties

Vanaf 13.30 uur starten de rondleidingen, waarin alle objecten worden toegelicht. Het bedrijvenplatform is de hele middag te bezoeken.

Registratie standhouders

Binnenkort kunt u zich als standhouder / objecthouder aanmelden via het online formulier. Wilt u tzt de informatie ontvangen of heeft u nu vragen, neem dan contact op via w.schalke@delphy.nl

Organiserende partijen