Open dag Delphy Akkerbouw Noordoost-Nederland 2020

Deze Open Dag wordt georganiseerd binnen de Covid-19 richtlijnen van de overheid. U dient zich van te voren aan te melden. Graag aanmelden voor 9 september.
Aanmelden

Informatie

Jaarlijks organiseren wij in de zomer een open dag op onze onderzoekslocatie. Deze is voor iedereen toegankelijk! Kennis is macht, Kennis delen is kracht!

In 2020 is de open dag op het onderzoeksperceel, gelegen tussen Weerdinge en Valthe. Op dit perceel vindt praktijkgericht onderzoek plaats. Ontwikkelde kennis passen wij direct toe in de praktijk. Knelpunten worden onder lokale praktijkomstandigheden in onderzoek gelegd. Daarbij handelen wij snel, denken nieuwe ontwikkelingen uit en testen deze.

Thema van deze open dag is: “Nieuwe Technieken in de akkerbouw” met als uiteenzetting:
• Verhoging van de opbrengst en rendabiliteit in aardappelen en bieten;
• Onderzoeken nieuwe technieken zoals bijv. Zasso en Topsoilmapper;
meer informatie over Zasso op akkerbouwnet en Linkedin
• Aardappelrassendemo;
• Ontwikkelen van nieuwe duurzame teeltmethodes;
• Beursplein met betrokken bedrijven vanuit de objecten en uit de sector.

Deze Open Dag wordt georganiseerd binnen de Covid-19 richtlijnen van de overheid. U dient zich van te voren aan te melden met de aanmeldbutton bovenaan of het formulier onder op de pagina.
Graag aanmelden voor 9 september.

Program

Tussen 13.00 en 18.00 kunt  u de verschillende bedrijven bezoeken en machines bekijken.

 • Rondleidingen langs het beursplein, de objecten en demo’s, toegelicht door Delphy adviseurs en vertegenwoordigers van de bedrijven, betrokken bij de objecten;
 • Onderzoeken nieuwe technieken en teeltwijzen;
 • Ontwikkelen van nieuwe duurzame teeltmethodes;
 • Beursplein met betrokken bedrijven vanuit de objecten en uit de sector.

Weergave editie 2019:


In 2019 hebben we de extra onderzoekslocatie nabij Weerdinge in gebruik genomen. Hier wil Delphy akkerbouw kennis ontwikkelen en delen om het rendement van de akkerbouw verder te optimaliseren. Er wordt onderzoek gedaan die heel erg dicht bij de praktijk ligt en die direct bruikbaar moet zijn voor de akkerbouwer.  Tevens fungeert het bedrijf als schakel tussen onderzoek en praktijk.

Contact
Neem voor meer informatie over de mogelijkheden contact op met:
Akkerbouw Noordoost-Nederland, onderzoekslocatie en objecten, Annelous Groenwold, E a.groenwold@delphy.nl  T +31 (0)592 37 81 30
Ulko Stoll, vakblad ‘v/d Grond’, uitgave beursmagazine, E vdgrond@xplant.nl  M +31 (0)6 204 172 25
Wendy Schalke, standhouders en demonstraties, E w.schalke@delphy.nl M +31 (0)6 53 81 97 72

Registratie bezoekers

Deze Open Dag wordt georganiseerd binnen de Covid-19 richtlijnen van de overheid. U dient zich van te voren aan te melden.
Graag aanmelden voor 9 september.

  Aanmelden

  Hierbij meld ik me aan voor open dag Akkerbouw Noord-Oost op 10 september 2020. (opgave 1 formulier per persoon)


  Met het versturen van dit formulier ga ik akkoord dat mijn gegevens bewaard worden met als enkel doel verwerking en overdracht aan de GGD voor uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek.

  Registratie standhouders

  U kunt zich aanmelden als standhouder of adverteerder via het formulier. Heeft u nog vragen, stuur deze per email naar w.schalke@delphy.nl.

   Factuurgegevens

   Ik wil graag met mijn bedrijf deelnemen aan de velddag op 10 september van onderzoekslocatie Akkerbouw NO in Weerdinge met

   plaatsing mechanisatie op het veld, € 450,- (excl. BTW).demonstratie mechanisatie in het veld € 450,- (excl. BTW)Een stand op het bedrijvenplein op het veld, kosten plek € 450,- (excl. BTW)Als objecthouder wil ik graag ook een stand op het bedrijvenplein € 300,- (:150,- korting op standaardtarief (excl. BTW)

   Gewenste huisvesting op het veld (onder voorbehoud beschikbaarheid)

   n.v.t.ik wil graag een tent huren van de organisatie, Euro 150,-- ex BTWik neem zelf een tent mee, de afmetingen zijn:

   Benodigde ruimte bij keuze voor deelname met stand en/of mechanisatie (in lxb m1):

   Omschrijf in enkele regels uw product:

   Lunchpakket

   Graag ontvangen wij een lunchpakket vanuit de organisatie voor het volgende aantal personen

   Communicatie mogelijkheden

   verlopen: deadline 10 aug. adverteren in beursuitgave van vakblad ‘vd/ Grond’.Verlopen, deadline 10 aug. logo als participant afgebeeld op Bedankt pagina,Wel plaatsen wij een banner gedurende 4 weken voorgaand aan de velddag op de website akkernet.net

   Sponsoring van de Open dag Onderzoekslocatie Akkerbouw NO Weerdinge

   als vriend van de velddag plaatsen wij een bord op het perceel, kosten € 250,- (excl. BTW)als hoofdsponsor: Ons bedrijf krijgt een speciale vermelding op website e.a., (vervallen in uitnodiging en magazine) (op aanvraag ivm mogelijkheden)geen interesseIk wil graag op een andere manier naamsbetrokken zijn. U kunt contact opnemen via


   Ondergetekende machtigt Xplant éénmalig het verschuldigde bedrag (excl. BTW) van zijn / haar IBAN bank/giro-rekeningnummer af te schrijven. NL

   Indien u een factuur toegestuurd wilt krijgen, brengen wij Euro 11,50 administratiekosten in rekening.


   N.B. na verzending van het formulier ontvangt u een bevestiging van uw inschrijving per email. T.z.t. ontvangt u per email op het ingevulde adres meer informatie over opbouwen en afbreken op de velddag.

    

   Organiserende partijen

   Standhouders